Uppdateringar av 2023 års taxeringsinformation

1 June 2023

Taxering Direkt, fastighetsprisinformation och överföringsformatet ÖFF uppdateras med 2023 års taxeringsinformation i månadsskiftet september/oktober.

Vilka produkter berörs?

Den 29 september blir 2023 års taxeringsinformation tillgänglig i följande produkter:

 • Taxering Direkt v.2.0.1
 • Taxering Direkt v. 3.0 (finns tillgänglig från den 3:e oktober)
 • Fastighetsprisuttag
 • Fastighetsprisavisering

2023 års taxeringsinformation innefattar att Dräneringsklass byter till 2 värden när Lantbruk gör AFT 2023:

 • Klass 1 = Tillfredställande
 • Klass 2 = Otillfredsställande (ändring i betydelse av tidigare klass 2)

Överföringsformatet ÖFF

Den 30 september blir 2023 års taxeringsinformation tillgänglig i överföringsformatet ÖFF:

I och med att inläsning av ny taxeringsinformation sker, kommer Årtal (taxeringsår + 1) att märkas ”2024” från 30 september 2023 i överföringsformatet ÖFF.

När den nya taxeringsinformationen läses in påverkas befintliga beställningar av Fastighetsavisering, fullständig enligt nedan.

Omstarter av tabeller

 • 01R Om tabell 41A finns i befintlig beställning
 • 31R Om tabell 41A + inskrivningsinformation finns i befintlig beställning
 • 37A/B Om tabell 42A finns i befintlig beställning

Första aviseringstillfället

Vad händer vid första aviseringstillfället för Fastighetsavisering fullständig, 2023-09-30 – veckoavisering lördagar?

 1. Aviseringsfil (vid aviseringar på lördagar) skapas för tidsperioden 2023-09-23 – 2023-09-29 via ordinarie veckoavisering som körs natten mellan 29/9 och 30/9.
 2. Tom aviseringsfil skapas för beställningar som är berörda av punkt 3 nedan. Det är en andra veckoavisering som körs under dagtid 30/9 (detta görs för att det inte ska bli problem med 01R/31R-poster).
 3. Startuttag sker för 2023-års taxeringsinformation (tabeller i 40-serien) samt tabellerna ovan under rubriken Omstarter av tabeller.

Vad händer vid första aviseringstillfället för Fastighetsavisering fullständig, 2023-09-30 – daglig avisering?

 1.  Aviseringsfil (vid daglig avisering) skapas för tidsperioden 2023-09-27 – 2023-09-29 via ordinarie daglig avisering som körs natten mellan 29/9 och 30/9.
 2. Tom aviseringsfil skapas för beställningar som är berörda av punkt 3 nedan. Det är en andra dagsavisering som körs under dagtid 30/9 (detta görs för att det inte ska bli problem med 01R/31R-poster).
 3. Startuttag sker för 2023-års taxeringsinformation (tabeller i 40-serien) samt tabellerna ovan under rubriken Omstarter av tabeller. 
Tidplan
Datum Leveranser
2023-09-27—2023-09-29 Inga leveranser av Fastighetsuttag
2023-09-28—2023-09-29 Inga leveranser av Fastighetsavisering, fullständig samt Fastighetsavisering, förenklad

Läs mer på produktsidorna för respektive produkt.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website