Reviderad version av Överföringsformatet ÖFF 11.50

19 April 2022

Den 11 maj 2022 genomförs en mindre revidering av Överföringsformatet ÖFF 11.50. Förändringarna görs i den befintliga versionen av ÖFF och innebär inga ändringar i struktur eller värdemängder. Justeringar för beskrivningar kommer att genomföras i tre tabeller och i enstaka fält i respektive tabell.

Nedan redovisas de förändringar som kommer att genomföras på detaljnivå.

Tabell 55B LGH
Ändringen avser att gemensamt kök från och med 11 maj även kan registreras för annat än specialbostäder och således kan fältet KOKGEM sättas till ’J’ för alla lägenheter.

Tabell 71B MYNDINF
Beskrivning innehåll för fältet LMYND ändras så att myndighetsförkortning för SLM- och KLM-kommun ändras till att enbart bestå av län- och kommunkod utan prefixen ’SLM’ eller ’KLM’. Registreras det EGENAKT för annan myndighet anges enbart län- och kommunkod i de fall myndigheten är en kommun.

Ändringen avser att göra redovisningen mer enhetlig och således inte särskilja om kommunen har egen kommunal lantmäterienhet eller om det motsatt är statligt huvudmannaskap.

Tabell 73B HANVTEXT
Beskrivningen för fältet HANVTEXY ’Aktbeteckning som ej finns i planregistret’ ersätts med en mer detaljerad ’Aktbeteckning för beslutet om det har en egen akt. Beslutet kan även finnas i planens akt, då anges den inte här.’

För mer information, se  dokumentationen via produktsidorna Fastighetsuttag respektive Fastighetsavisering.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website