Produktdokumentationen för produkten Fastighetsinformation Nedladdning finns nu tillgänglig

21 October 2022

Nu finns produktdokumentationen publicerad för de första informationstyperna i produkten Fastighetsinformation Nedladdning på vår nya webbplats Geotorget dokumentation.

Geotorget dokumentation är vår nya webbplats för produktdokumentation, hit kommer vi löpande flytta över dokumentationen som idag finns på produktsidorna. Här kan du läsa mer om Fastighetsinformation Nedladdning (nytt fönster).

På produktens startsida kan du läsa generell information för hela produkten. Specifik information för respektive informationstyp kan du läsa genom att navigera i menyn till vänster. Alla informationstyper har likadan struktur:

  • Startsida – övergripande information om informationstypen
  • Informationsinnehåll – detaljerad beskrivning av informationen
  • Åtkomst och leverans – detaljerad beskrivning om hur du beställer informationen och hur leveransen är strukturerad

Fastighetsinformation Nedladdning med informationstyperna Inskrivning och Fastighet kommer finnas tillgänglig för beställning den 7 november 2022 via Geotorget beställning (nytt fönster). Fastighetsinformation Nedladdning kommer på sikt att ersätta de befintliga produkterna Fastighetsuttag och Fastighetsavisering.

För mer information, se produktsidan Fastighetsinformation Nedladdning.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website