Påminnelse - avveckling av direktåtkomstprodukter för fastighetsinformation

22 February 2023

Direktåtkomstprodukterna för fastighetsinformation, Fastighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt och Rättighet Direkt kommer att avvecklas den 31 mars 2023 och ersättas av nya versioner.

Utgående produktversioner som kommer att avvecklas:

  • Fastighet Direkt v.2.1.
  • Gemensamhetsanläggning v.1.7.
  • Rättighet Direkt v.1.4.

De utgående versionerna har ersatts av:

  • Fastighet och samfällighet Direkt v.3.1.
  • Gemensamhetsanläggning v.2.1.
  • Rättighet Direkt v.2.1.

Läs mer på någon av följande produktsidor:

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website