Ny version av Taxering Direkt 3.0

9 April 2024

Den nya versionen av Taxering Direkt 3.0 kommer att finnas tillgänglig från den 9 april 2024. Taxering Direkt 3.0 ersätter Taxering Direkt 2.0.

Exempel på förändringar i den nya versionen:

  • Taxerad ägare kommer att uppdateras och tillhandahållas löpande från och med den 1 januari innevarande år.
  • Uppdatering av innevarande års taxeringsinformation sker i början av juli månad varje år.
  • Sammanföringsnummer kommer inte längre levereras.

Läs mer om produkten i dokumentationen på Dokumentation geodataprodukter (nytt fönster) och på produktsidan Taxering Direkt.

Taxering Direkt 2.0 kommer avvecklas i mars 2025.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website