Lansering av produkten Samfällighetsförening Nedladdning

25 April 2023

Den nya produkten Samfällighetsförening Nedladdning kommer att finnas tillgänglig för beställning via Geotorget beställning från 3 maj 2023. Samfällighetsförening Nedladdning ersätter beställning via Nedladdning uttag (beställningsgränssnittet Kundportalen).

Produkten Samfällighetsförening Nedladdning ersätter Nedladdning uttag, för informationsmängden Samfällighetsförening. Nedladdning uttag kommer att avvecklas 2023-05-10.

Samfällighetsförening Nedladdning kommer att beställas via Geotorget beställning från och med 2023-05-03. Informationen kan beställas både som engångsuttag och abonnemang. Notera att abonnemang innebär upprepade basuttag av informationen.
 
Förändringarna i den nya produkten:

  • Delmängden Arkivakt tillkommer.
  • Objektet PagaendeArende kan redovisa flera pågående ärenden.

Läs mer om produkten i dokumentationen på Geotorget dokumentation.

På sidan Produktutveckling inom fastighetsinformation kan du läsa mer om tidplan.

För mer information, se produktsidan Samfällighetsförening Nedladdning.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website