Fastighetsinformation Nedladdning – problem att leverera förändringsuttag

30 May 2023

Just nu har vi problem med att leverera förändringsuttag i produkten Fastighetsinformation Nedladdning som beställts via Geotorget beställning. Det gäller för samtliga informationstyper utom Adress och byggnad.

Ett oväntat fel i förändringshanteringen påverkar just nu förändringsuttagen i Fastighetsinformation Nedladdning.

Det innebär att beställningar av typen abonnemang som avser förändringsuttag av informationstyperna Bestämmelse, Fastighet och Inskrivning inte kan levereras för närvarande.

Det som fortfarande kan levereras är beställningar som:

  • bara innehåller informationsmängderna Belägenhetsadress och Byggnad, gäller både basuttag och förändringsuttag
  • är av typen abonnemang och avser basuttag, gäller för samtliga informationstyper
  • är av typen engångsuttag, gäller för samtliga informationstyper

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website