Driftstopp i flera direktåtkomstprodukter lördag 9 mars

15 February 2024

Det handlar om en systemuppdatering i databaser som innebär att flera direktåtkomstprodukter inte kommer fungera under tiden för uppdatering. Stoppet planeras att starta kl 8.00 och pågå i ca 2-4 timmar.

Lördag 9 mars 2024 kommer en uppdatering ske av databaser för fastighetsinformation. 

De produkter som direkt påverkas är:

  • Fastighet och samfällighet Direkt
  • Gemensamhetsanläggning Direkt
  • Gränspunkt Direkt
  • Markreglerande bestämmelse Direkt
  • Referens Uppslag Organisation
  • Registerbeteckning Direkt
  • Rättighet Direkt
  • Taxering Direkt

Övriga direktåtkomstprodukter ska fungera som vanligt men vi vill ändå uppmärksamma er att även de kan komma att påverkas av uppdateringen.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website