Nya bilder i Ortofoto Visning Årsvisa

15 December 2022

Nu har uppdateringen av produkten Ortofoto Visning Årsvisa med 2022 års ortofoton genomförts.

Samtliga bilder från 2022 års produktion finns nu tillgängliga via tjänsten Ortofoto Visning Årsvisa.

Det blir ingen ny version av tjänsten och åtkomstpunkten ändras inte.

För mer information, besök produktsidan Ortofoto Visning Årsvisa.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website