Förändringar i kartprodukter och lanseringsdatum för Topografi 50 Nedladdning, vektor

1 June 2022

Den 1 september 2022 ersätter Topografi 50 Nedladdning, vektor den nuvarande produkten Terrängkartan, vektor. Samtidigt förändras kartmanéret i ett antal visningstjänster och produktnamnet Karta 1:50 000 raster justeras.

Terrängkartan uppdateras en sista gång den 30 juni 2022 och fram till och med 30 september 2022 finns den tillgänglig för nedladdning på öppna dataplatsen. Topografi 50 Nedladdning, vektor kommer att tillhandahållas via Geotorget beställning. 

För mer information om Topografi 50 Nedladdning, vektor se tidigare nyheter från 2021-11-24 och 2022-03-01.  

Den 1 september förändras även kartmanéret i ett antal visningstjänster. Förändringar görs i befintliga versioner vilket innebär oförändrade åtkomstpunkter. Dessutom ändras produktnamnet för Karta 1:50 000 raster till Karta 1:50 000 Nedladdning, raster. För detaljerad information, se följande tabell. 

Produkt Namnändring Förändring
Karta 1:50 000 raster Karta 1:50 000 Nedladdning, raster
 • Ändring av produktnamn
 • Samma datakälla som Topografi 50 Nedladdning, vektor
Topografisk webbkarta Visning
 • Samma datakälla som Topografi 50 Nedladdning, vektor (istället för Terrängkartan)
 • Manérändringar i flera skalnivåer
Topografisk webbkarta Visning, cache

OBS! Förändringarna görs löpande under september månad.

 • Samma datakälla som Topografi 50 Nedladdning, vektor (istället för Terrängkartan)
 • Manérändringar i flera skalnivåer
Topografisk webbkarta visning, översiktlig
 • Samma datakälla som Topografi 50 Nedladdning, vektor (istället för Terrängkartan)
 • Manérändringar i flera skalnivåer
Topografisk webbkarta visning, skiktindelad
 • Samma datakälla som Topografi 50 Nedladdning, vektor (istället för Terrängkartan)
 • Manérändringar i flera skalnivåer
Topografisk webbkarta Nedladdning, raster

OBS! Förändringarna görs löpande under september månad.

 • Samma datakälla som Topografi 50 Nedladdning, vektor (istället för Terrängkartan)
 • Manérändringar i flera skalnivåer

För ytterligare information, se produktsidor för respektive produkt via www.lantmateriet.se  och Pågående produktutveckling av geografisk information.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website