Distriktsindelning samt Socken och stad beställs och laddas ned via Geotorget

30 March 2022

Från 2 maj 2022 ska beställning och hämtning av produkterna Distriktsindelning Nedladdning, vektor samt Socken och stad Nedladdning, vektor göras i Geotorget beställning. I samband med detta kommer möjligheten att ladda ned produkterna via ftp-platsen för öppna data att tas bort.

För beställning i Geotorget ska ett konto skapas. Mer information finns på Geotorget beställning. Notera att de inloggningsuppgifter som används för att ladda ned öppna data via ftp-platsen inte fungerar i Geotorget. Ett helt nytt konto, med ett nytt användarnamn och lösenord, måste skapas i Geotorget för tillgång till data. 

I samband med ovanstående förändring ändras produktnamnen till Distriktsindelning Nedladdning, vektor och Socken och stad Nedladdning, vektor. 

Produkterna kommer att levereras i formatet Geopackage. 

För mer information om produkterna, se produktsidorna Distriktsindelning Nedladdning, vektor och Socken och stad Nedladdning, vektor.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website