Behörigheter i Geotorget

15 January 2024

Nu finns möjlighet att se konton och dess behörigheter under Mitt konto i Geotorget.

Den 19 december släpptes en ny funktion i Geotorget som ger inloggad användare möjlighet att se konton och behörigheter i Geotorget. De konton och behörigheter som visas är kopplade till Geodataprodukter och Nationella geodataplattformen (NGP).

Informationen ser olika ut beroende på vilken typ av användare du är inloggad som.

Organisationsanvändare

  • Du som är inloggad användare kopplad till en organisation kan se information om:
  • Användarkonton: Personliga användarkonton som har behörighet till Geotorget.
  • Systemkonton: Organisationens konton med behörighet till:
    • Lantmäteriets geodataprodukter med API:er
    • API:er för NGP Konsument respektive NGP Producent

Privatpersoner

Du som är inloggad som en privatperson kan se vilka behörigheter som finns på ditt konto, till exempel:

  • Behörighet till Geotorget
  • API:er för NGP Konsument

Gå till Geotorget (nytt fönster).

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website