Handbok i mät- och kartfrågor, HMK - HMK nyhetsbrev nr 2, 2022

Aktuell information om HMK – handböcker för en fackmannamässig hantering av geodatainsamling, geodetisk mätning och kartografi. Se även HMK-webben 

Delta i vår webbenkät om Kartografi

På senaste referensgruppsmötet i mars presenterade HMK bakgrunden och initiala dialoger till att ta fram en ny HMK Kartografi. Vi söker nu underlag om hur du som användare tycker att en uppföljare till befintlig HMK Kartografi ska se ut.

Delta i vår webbenkät senast 23 juni 2022, för att bidra med din input!

Vidarebefordra gärna enkäten till andra som kan bidra i arbetet att modernisera kartografiområdet inom HMK.

Deltagare i HMK Referensgrupp har fått webbenkäten i ett särskilt mejl.

HMK Digital grundkarta

Handboken har kompletterats med en tabell i avsnitt 3.6 som sammanfattande beskriver hur teman, avseende fastighetsförhållanden, redovisas i grundkartan.

Örebro kommun har tagit fram en rutinbeskrivning som beskriver hur de arbetar med digital grundkarta. För att ta del av rutinbeskrivningen kontakta hmk@lm.se eller Niklas Eriksson Örebro kommun.

Fokusgrupp Geodesi – kommande möte 1 juni

Geodesigruppen fortsätter att titta på vilket HMK-stöd som kan behövas för 3D/BIM och andra tillämpningar som inte tillhör klassisk geodesi. I samband med nästa möte, 1 juni, bjuder Milan Horemuz från KTK på en presentation på detta tema.

Fokusgruppen är öppen för alla som vill fördjupa sig inom geodesiområdet och bidra till bättre riktlinjer för yrkesutövare. Intresseanmälan skickas till HMK-brevlådan: hmk@lm.se

Ny HMK-utbildning

Från och med 10 juni finns en ny webbutbildning tillgänglig via Lantmäteriets lärplattform:
”HMK: Detaljmätning med GNSS”.

Webbutbildningen är anpassad för självstudier och vänder sig till dig som är intresserad av kvalitetsmässiga aspekter av RTK-mätning. Den är tänkt som ett lättillgängligt komplement till handboken ”HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2021”.

HMK Ordlista är uppdaterad

Det finns en ny version av HMK Ordlista från april 2022 med tillägg och ändringar från de senaste uppdaterade HMK handböckerna.

HMK önskar er en trevlig sommar!!

En hand som håller i en glass