Uppdatering av 2024 års taxeringsinformation

10 June 2024

Under första veckan i juli samt i september uppdateras taxeringsinformationen i Lantmäteriets produkter.

Taxeringsinformationen för 2024 kommer att uppdateras i följande produkter:

 • Taxering Direkt v.2.0
 • Taxering Direkt v.3.0
 • Fastighetsprisuttag
 • Fastighetsprisavisering
 • Fastighetsuttag
 • Fastighetsavisering.

I 2024 års taxeringsinformation tillkommer en ny justeringskod: 201, närhet till vindkraftverk.

Tidplan
Datum Leveranser
1-5 juli Taxeringsinformation för 2024 tillgänglig i Taxering Direkt v.3.0.
11-13 september Inga leveranser av Fastighetsuttag.
12-13 september Inga leveranser av Fastighetsavisering, fullständig samt Fastighetsavisering, förenklad.
13 september

Taxeringsinformation för 2024 tillgänglig i:

 • Taxering Direkt v.2.0
 • Fastighetsprisuttag
 • Fastighetsprisavisering.
14 september Taxeringsinformation för 2024 tillgänglig i:
 • Fastighetsuttag
 • Fastighetsavisering.

Fastighetsuttag och Fastighetsavisering

Den 14 september blir 2024 års taxeringsinformation tillgänglig i överföringsformatet (ÖFF). Det är även den sista uppdateringen av taxeringsinformation som kommer att göras i ÖFF.

I och med att inläsning av ny taxeringsinformation sker, kommer Årtal (taxeringsår + 1) att märkas ”2025” från 14 september 2024 i ÖFF.

När den nya taxeringsinformationen läses in påverkas befintliga beställningar av Fastighetsavisering, fullständig enligt nedan.

Omstarter av tabeller

 • 01R Om tabell 41A finns i befintlig beställning
 • 31R Om tabell 41A + inskrivningsinformation finns i befintlig beställning
 • 37A/B Om tabell 42A finns i befintlig beställning.

Första aviseringstillfället

Vad händer vid första aviseringstillfället för Fastighetsavisering fullständig, 2024-09-14 – veckoavisering lördagar?

 1. Aviseringsfil (vid aviseringar på lördagar) skapas för tidsperioden 2024-09-07 – 2024-09-13 via ordinarie veckoavisering som körs natten mellan 13/9 och 14/9.
 2. Tom aviseringsfil skapas för beställningar som är berörda av punkt 3 nedan. Det är en andra veckoavisering som körs under dagtid 14/9 (detta görs för att det inte ska bli problem med 01R/31R-poster).
 3. Startuttag sker för 2024-års taxeringsinformation (tabeller i 40-serien) samt tabellerna ovan under rubriken Omstarter av tabeller.

Vad händer vid första aviseringstillfället för Fastighetsavisering fullständig, 2024-09-14 – daglig avisering?

 1. Aviseringsfil (vid daglig avisering) skapas för tidsperioden 2024-09-11 – 2024-09-13 via ordinarie daglig avisering som körs natten mellan 13/9 och 14/9.
 2. Tom aviseringsfil skapas för beställningar som är berörda av punkt 3 nedan. Det är en andra dagsavisering som körs under dagtid 14/9 (detta görs för att det inte ska bli problem med 01R/31R-poster).
 3. Startuttag sker för 2024-års taxeringsinformation (tabeller i 40-serien) samt tabellerna ovan under rubriken Omstarter av tabeller.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website