Produktförändringar taxeringsinformation

2 February 2024

I april 2024 kommer flera produkter innehållande taxeringsinformation att förändras.

Den 8 april 2024 kommer Lantmäteriet att genomföra ett antal förändringar i tillhandahållandet av taxeringsinformation. Detta på grund av förändringar i leveransen från Skatteverket.

Förändringarna berör följande produkter:

  • Taxering Direkt v.2.0
  • Fastighetsavisering
  • Fastighetsuttag
  • Fastighetsprisavisering
  • Fastighetsprisuttag

Förändring i redovisning av typkoder

Värdemängden för typkod ändras. Följande typkoder tillkommer:

  • 700, elproduktionsenhet
  • 800, specialenhet, skattefri

Övriga typkoder i typkodsserierna 700 och 800 försvinner.

För elproduktionsenheter (typkod 700) kommer vissa attribut inte redovisas, till exempel taxeringsvärde. Värderingsenhetsinformation kommer inte heller att redovisas för elproduktionsenheter.

Taxering Direkt

Taxering Direkt version 3.0 tas i produktion den 9 april 2024. Läs mer om den nya versionen i produktdokumentationen (nytt fönster).

Taxering Direkt version 2.0 kommer att avvecklas i mars 2025.

Taxering Nedladdning

Produkten som ska ersätta taxeringsinformation i ÖFF släpps preliminärt slutet av 2024. Taxeringsinformation i ÖFF kommer att finnas till hösten 2025. Mer information och datum kommer att kommuniceras senare.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website