Påminnelse - Markreglering Direkt byter namn och version

4 October 2022

Markreglering Direkt byter version och namn den 4 oktober 2022. Produktdokumentationen finns nu publicerad för den kommande versionen.

Som vi tidigare informerat om i nyheten från 2022-06-02 kommer Markreglering Direkt v. 1.5 att byta namn och version till Markreglerande bestämmelse Direkt v. 2.0 den 4 oktober 2022. Den kommande versionen kommer att ligga parallellt med nu gällande version till 2023-05-31.

All produktdokumentation för den kommande versionen finns nu publicerad på vår nya webbplats Geotorget dokumentation (nytt fönster). Där finns även en informationsmappning (nytt fönster) mellan gällande och kommande version.

Produktdokumentationen för den nu gällande versionen (Markreglering Direkt v1.5) finns kvar på produktsidan Markreglering Direkt

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website