Påminnelse - avveckling av direktåtkomstprodukter för fastighetsinformation

19 April 2023

Flera direktåtkomstprodukter inom fastighetsinformation kommer att avvecklas den 31 maj 2023 och har ersatts av nya versioner.

Följande versioner kommer att avvecklas den 31 maj 2023:

  • Fastighet och samfällighet Direkt v.3.0
  • Gemensamhetsanläggning Direkt v.2.0
  • Rättighet Direkt v.2.0
  • Markreglering Direkt v.1.5
  • Registerbeteckning Direkt v.4.0

Produkterna är ersatta av följande versioner:

  • Fastighet och samfällighet Direkt v.3.1
  • Gemensamhetsanläggning v.2.1
  • Rättighet Direkt v.2.1
  • Markreglerande bestämmelse Direkt v.2.0
  • Registerbeteckning Direkt v.5.

För mer information, besök produktsidorna Fastighet och samfällighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt, Rättighet Direkt, Markreglerande bestämmelse Direkt och Registerbeteckning Direkt.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website