Nytt tillhandahållande för nedladdning av fastighetsinformation

15 June 2022

Under 2022 och 2023 kommer informationsmängder inom fastighetsinformation successivt att tillhandahållas i den nya produkten Fastighetsinformation Nedladdning. Den nya produkten kommer på sikt att ersätta Fastighetsuttag och Fastighetsavisering enligt överföringsformatet, ÖFF. Den 7 november 2022 kommer de första informationsmängderna att finnas tillgängliga via den nya produkten.

Den nya produkten, Fastighetsinformation Nedladdning, kommer att finnas tillgänglig via Geotorget beställning. Vid beställning kommer du som kund att kunna välja om du vill ha ett engångsuttag eller ett abonnemang. Engångsuttag innebär att du hämtar den information du behöver en gång och betalar avgiften för just det uttaget. Abonnemang innebär att du först hämtar ett basuttag med den information du behöver, för ett fördefinierat område eller en lista med registerenheter. Därefter hämtas successivt de förändringar som skett sedan det senaste uttaget med förändringsuttag. Förändringsuttaget hämtas via API. För abonnemang utgår en årlig licensavgift. 

Förändringsuttagen för ett abonnemang kommer att fungera genom det vi kallar: ”delete – insert”. Det innebär att om det skett en förändring inom en informationsmängd, levereras två filer i förändringsuttaget. En fil för att först ta bort all information kring berört objekt och en fil för att lägga till all aktuell information. På så sätt säkerställer vi att informationen alltid hänger ihop. 

Produkten Fastighetsinformation Nedladdning är ett omtag av de befintliga produkterna Nedladdning uttag  och Nedladdning abonnemang, men strukturen för informationen kommer vara densamma. Strukturen och informationsinnehållet bygger på den struktur vi har i våra direktåtkomsttjänster för fastighetsinformation  och filerna kommer att levereras i XML-format.


Den 7 november 2022 kommer Fastighetsinformation Nedladdning tillhandahållas med kommunkod som urval och följande informationsmängder:

 • Inskrivning
  • Inskrivet ägande
  • Inteckning
  • Avtalsrättighet
  • Inskrivningsfastighet
  • Anteckning
  • Tomträttsupplåtelse
 • Fastighet och samfällighet
 • Gemensamhetsanläggning
 • Rättighet

Vi kommer under första halvåret 2023 fylla på med fler urvalsparametrar och följande informationsmängder:

 • Markreglerande bestämmelse
 • Samfällighetsförening
 • Belägenhetsadress
 • Byggnad

Informationsmängden Taxering planeras att finnas tillgänglig i slutet av 2023. På sidan Pågående produktutveckling kan ni följa tidplanen, som uppdateras kontinuerligt. 

När informationsmängderna för samfällighetsförening, belägenhetsadress och byggnad finns att beställa i Geotorget beställning, kommer Kundportalen och produkterna Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang att avvecklas kort därefter.

Fastighetsuttag och Fastighetsavisering via ÖFF kommer enligt nuvarande plan att finnas kvar till och med 2024-12-31.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website