Ny version av JSON schemat för Taxering Direkt 3.0

24 May 2024

Ett nytt schema för JSON och schemaversion för XML gällande Taxering Direkt 3.0 kommer att finnas tillgängligt från och med 31 maj 2024.

På grund av felaktigheter som identifierats i det nuvarande JSON schemat så kommer en ny version av JSON schemat publiceras den 31 maj. Det nya schemat har version 3.0.2 för både JSON och XML, observera att ändringarna som har gjorts bara avser JSON schemat. 

JSON schemat kommer finnas tillgängligt i produktdokumentationen för Taxering Direkt i Dokumentation geodataprodukter (nytt fönster).

Kommande förändringar i schemat:

  • Schemat kommer att specificeras enligt JSON Schema Draft-07.
  • $id kommer att ändras till {länk}.
  • Arv kommer att implementeras enligt strukturen i motsvarande xml-schema.
  • Integer istället för number på alla ställen där värdet avser ett heltal.
  • Required istället för null för obligatoriska/icke-obligatoriska attribut.
  • AdditionalProperties kommer användas korrekt. 
  • Diskriminatorn typ för taxeringsenhetsattribut (ex: Smahustaxeringsenhetsattribut) tas bort då subtypen framgår av kontextet där det används.
  • Diskriminatorn typ för värderingsenheter (ex: HyreshusBostadsmark) tas bort då subtypen framgår av kontextet där det används
  • Const kommer användas genomgående för att definiera typ-diskriminatorer istället för som tidigare enum.

Saknade scheman för IdRequest, TaxeringsenhetsreferensResponse och Fault kommer att läggas till.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website