Ny version av direktåtkomstprodukten Samfällighetsförening Direkt

14 March 2023

Samfällighetsförening Direkt v.2.2 kommer att finnas tillgänglig från 15 maj 2023 och den befintliga versionen (Samfällighetsförening Direkt v.2.1) kommer att avvecklas 31 oktober 2023.

Förändringen för kommande version 2.2, är att objektet PagaendeArende kommer att kunna redovisa flera pågående ärenden. Till skillnad från nu gällande version 2.1, som enbart redovisar ett pågående ärende. Versionen är inte bakåtkompatibel. Förutom förändringen ovan har inga andra ändringar gjorts i produkten.

Produktdokumentationen för Samfällighetsförening Direkt v.2.2 kommer att publiceras i Geotorget dokumentation (nytt fönster) i samband med releasen.

Beskrivning av förändringarna

Samfällighetsförening Direkt v.2.2

Förändring: Objektet PagaendeArende kan redovisa flera pågående ärenden för en samfällighetsförening

Tillgänglig i verifieringsmiljö: 2023-03-15

Tillgänglig i produktionsmiljö: 2023-03-15

Samfällighetsförening Direkt v.2.1

Avvecklas 2023-10-31

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website