Lansering av produkten Lägenhet Nedladdning

20 September 2023

Den nya produkten Lägenhet Nedladdning finnas tillgänglig för beställning via Geotorget beställning från 2023-09-18.

Produkten Lägenhet Nedladdning ersätter Lägenhetsregisterinformation uttag och Lägenhetsregisterinformation avisering i överföringsformatet, ÖFF.

Lägenhet Nedladdning är tillgänglig för beställning via Geotorget beställning för de som har rätt till lägenhetsregisterinformation i digital form. Informationen kan beställas både som engångsuttag och abonnemang från och med 2023-09-18.

Om produkten på Geotorget dokumentation (nytt fönster).
Mer information på produktsidan Lägenhet Nedladdning.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website