Förändringar gällande tillhandahållandet av taxeringsinformation

11 October 2022

Skatteverket ändrar sitt tillhandahållande av taxeringsinformation till Lantmäteriet. Det kommer att påverka våra produkter som innehåller taxeringsinformation.

Arbetet med att ta fram en ny version av direktåtkomstprodukten Taxering Direkt och en ny informationstyp, Taxering, till nedladdningsprodukten Fastighetsinformation Nedladdning pågår. De nya produktversionerna kommer att skilja sig åt från de tidigare, både med avseende på struktur och innehåll. Vi kommer även att se över terminologin i produkterna, för bättre överensstämmelse med informationen från Skatteverket. Det innebär förändrade klass- och attributnamn i informationstillhandahållandemodellen (ITM).

Den nya versionen av Taxering Direkt kommer att driftsättas den 1 oktober 2023. En betaversion kommer dock att finnas tillgänglig externt redan under våren 2023. Informationen i föregående version av Taxering Direkt slutar att uppdateras vid årsskiftet 2023/2024.

En ny informationstyp, Taxering, kommer att läggas till i produkten Fastighetsinformation Nedladdning under hösten 2023. Taxeringsinformationen som idag levereras via Överföringsformatet ÖFF genom produkterna Fastighetsuttag och Fastighetsavisering, uppdateras sista gången i oktober 2023.

Viktiga datum
Våren 2023 Betaversion av nya Taxering Direkt finns tillgänglig externt
1 oktober 2023 Driftsättning av nya Taxering Direkt
Hösten 2023 Ny informationstyp, Taxering, ingår i Fastighetsinformation Nedladdning
Årsskiftet 2023/2024 Taxering Direkt 2.0.1 slutar att uppdateras
Juli 2024 2024 års taxeringsinformation blir tillgänglig via Fastighetsinformation Nedladdning

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website