Fastighetsinformation Nedladdning och utökas med nytt beståndsurval

7 September 2023

Beståndsurvalet för produkten Fastighetsinformation Nedladdning utökas med registerenheter, ladda upp egen fil, från och med 2023-09-05.

Tidigare har Fastighetsinformation Nedladdning endast varit möjlig att beställa utifrån urvalen län eller kommuner. Nu kan beståndsurvalet även ske utifrån registerenheter (fastighet eller samfällighet) genom att ladda upp en egen fil.

Filen ska vara i formatet .txt och endast innehålla en objektidentitet (UUID) för en registerenhet per rad. Filen laddas upp i Geotorget beställning och avgiften beräknas utifrån antal objektidentiteter i filen.

Vi kommer att uppdatera produktdokumentationen under Åtkomst och leverans med mer information om informationsurval och beståndsurval.

För mer information se produktdokumentationen Fastighetsinformation Nedladdning.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website