Avveckling av Kundportalen samt produkterna Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang

20 March 2023

Beställningsgränssnittet Kundportalen, tillsammans med produkterna Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang, kommer att avvecklas under maj 2023.

Beställningsgränssnittet Kundportalen kommer att avvecklas under maj 2023, inga nya beställningar eller leveranser kommer att kunna ske via gränssnittet. Produkterna Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang kommer att ersättas av produkterna:

  • Fastighetsinformation Nedladdning 
  • Samfällighetsförening Nedladdning

Beställning av produkterna ovan kommer att göras i Geotorget beställning.

När produkterna finns tillgängliga via Geotorget beställning, innebär det att du måste registrera en ny beställning för informationsmängderna Belägenhetsadress, Byggnad och Samfällighetsförening för att fortsatt kunna hämta hem informationen. Preliminärt kommer Nedladdning abonnemang att ligga parallellt med Fastighetsinformation Nedladdning i en månad. Mer detaljerad tidplan kommer senare.

Skillnader mellan produkterna

Informationsmängderna kommer vara anpassade mot nya schemaversioner, se tabell:

Geodataprodukt Innehåll

Fastighetsinformation Nedladdning

Belägenhetsadress

Fastighetsinformation Nedladdning

Byggnad

Samfällighetsförening Nedladdning
  • Anpassad till schemaversion 2.2.0
  • Delmängden arkivakt är tillagd i produkten
  • Objektet PagaendeArende kan leverera flera pågående ärenden

På sidan Produktutveckling finns mer att läsa om bland annat tidplan.
 

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website