Avgifter inför 2024

1 December 2023

Lantmäteriet höjer avgifterna för fastighetsinformation med 10 procent från och med 1 januari 2024.

Fastighetsinformation

En avgiftsförändring inom området fastighetsinformation kommer att genomföras från den 1 januari 2024. Förändringen är en generell höjning med 10 procent för alla avgifter på produkter inom området.

Läs mer om produkterna som avgiftshöjningen avser i produktlistan.

Geodatasamverkan

Årsavgiften för Geodatasamverkan 2024 är justerad med anledning av att Lantmäteriet höjer avgifterna inom området fastighetsinformation.

Information om årsavgifterna för Geodatasamverkan 2024.

Villkor och avgifter

En uppdaterad version av dokumentet Avgifter och leveransinformation för geodata kommer publiceras vid årsskiftet 2023/2024. Sist i dokumentet finns en förändringsförteckning där du kommer kunna läsa vad som har ändrats och kompletterats.

Information om våra avgifter för geodataprodukter.

Beslut och föreskrift

Avgiftsförändringarna har beslutats av Lantmäteriets styrelse, efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Publicering av beslutad föreskrift kommer att ske så snart det är möjligt, och föreskriften gäller från 1 januari 2024.

Information om Lantmäteriets föreskrifter.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website