Nytt format för Laserdata, skog

23 February 2024

I Laserdata Nedladdning, skog planeras en förändring för laserdata som tillhandahålls i kommande laserskanning.

Vi planerar att påbörja en tredje laserskanning under 2024 och den laserdata som tillhandahålls från den skanningen kommer att levereras i LAS version 1.4. Laserdata från första och andra laserskanningen med LAS version 1.2, påverkas inte.

Detta innebär att områden som tidigare skannats kommer att skannas på nytt och formaten för laserdata från de olika skanningstillfällena kommer att vara olika.

Mer information på produktsidan Laserdata Nedladdning skog.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website