Fler historiska ortofoton tillgängliga i Geotorget beställning

4 April 2023

Produkten Ortofoto historiska Nedladdning i Geotorget beställning har kompletterats med ortofoton från åren 1993–2005.

Produkten har nu kompletterats med:

  • svartvita ortofoton från åren 1993–2005, upplösning 1 meter
  • ortofoton i färg från åren 2002–2005 upplösning 0,5 meter
  • ortofoton i infraröd färg från åren 2003–2005, upplösning på 0,5 meter.

Det finns inte några sömlinjer och inte heller någon annan metadata tillgänglig för dessa ortofoton.

De ortofoton som tjänsten nu kompletterats med har sedan tidigare funnits tillgängliga i Ortofoto historiska Visning.

Ta del av mer information på produktsidan Ortofoto historiska Nedladdning.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website