Demodata och produktbeskrivning tillgänglig för Topografi 100 Nedladdning, vektor

30 June 2022

Vi har tidigare informerat att GSD-Vägkartan och GSD-Fjällinformation kommer att ersättas av den nya produkten Topografi 100 Nedladdning, vektor den 1 februari 2023. Som ett led i att introducera den nya produkten släpps produktbeskrivningen och demodata den 1 juli.

Topografi 100 Nedladdning, vektor kommer att levereras i ett nytt filformat, GeoPackage, och innehålla en helt omarbetad datamodell. Den nya datamodellen bygger vidare på den modell som används i Topografi 10 Nedladdning, vektor.

Topografi 50 Nedladdning, vektor. Topografi 100 Nedladdning, vektor kommer även att harmonisera med nya vektorprodukter i skalorna 1:250 000 och 1:1 milj. Fjällinformationen ingår i Topografi 100 Nedladdning, vektor.

Från och med den 1 juli är det möjligt att ta hem demodata över två områden och ladda hem produktbeskrivningen.

När produkten lanseras den 1 februari 2023 kommer den, precis som GSD-Vägkartan och GSD-Fjällinformation, att tillhandahållas som öppna data under licensen CC0.

För ytterligare information, se produktsidor för respektive produkt. Information om tidplan och kommande produktförändringar finns på Produktutveckling.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website