Nationellt ramverk för utbyte av geodata

För att uppnå ett enhetligt och effektivt informationsutbyte har ett Nationellt ramverk för utbyte av geodata tagits fram. Alla aktörer bör läsa och ha kännedom om detta ramverk, men den primära målgruppen är producenter och systemleverantörer.

Introduktion 

En introduktion till ramverket och de grundläggande principer det innehåller. Syftet med principerna är att uppnå en gemensam förståelse kring vad som är viktigt och varför något har utformats så som det har utformats.

Principerna kan även användas när en frågeställning uppstår där det inte finns några riktlinjer för lösning.

Nationellt ramverk för utbyte av geodata 1.0 (pdf, nytt fönster)

Resursmodeller

En resursmodell är en informationsmodell som fungerar som en gemensam resurs för andra informationsmodeller. Den beskriver generell och gemensam information som används i de olika tillämpningsspecifika informationsmodellerna.

Syftet är återanvändning och att hantera information på ett enhetligt sätt, oberoende av informationsområde.

Resursmodeller beskrivs i egna specifikationer som är en del av ramverket.

Gällande resursmodeller:

Testversioner:

Äldre versioner:

   Modellering och specifikationer

   Ramverket innehåller regler och riktlinjer kopplat till modellering och specifikationer. Syftet är att skapa en enhetlighet, oberoende av informationsområde och aktör. Detta gäller såväl informations- som begreppsmodellering, vilken notation som ska användas och hur den ska tillämpas, hur specifikationer ska skrivas och utformas, med mera.

   Beslutsprocess

   Specifikation för informations- och dataproduktspecifikationer innehåller en beskrivning av en beslutsprocess där det framgår vilka krav en specifikation ska uppfylla för att bli godkänd.

   Mallar beslutsunderlag:

   Leverans till Nationella geodataplattformen

   Specifikation som beskriver tillgängliggörandeprocessen. Målgruppen är producenter.

   Specifikation för leverans till Nationella geodataplattformen 1.2 (pdf, nytt fönster)