Nationellt ramverk för utbyte av geodata

För att uppnå ett enhetlig och effektivt informationsutbyte tas ett Nationellt ramverk för utbyte av geodata fram. Alla aktörer bör läsa och ha kännedom om detta ramverk, men den primära målgruppen är producenter och systemleverantörer.

Dokumenten på denna sida är under bearbetning. Lantmäteriet tar gärna emot synpunkter innan vi fastställer en första gällande version.

Lämna synpunkter till smartsam@lm.se.

Del A: Introduktion och grundläggande principer

Den första delen i Nationellt ramverk för utbyte av geodata innehåller grundläggande principer. Syftet med principerna är att uppnå en gemensam förståelse kring vad som är viktigt och varför något har utformats så som det har utformats.

Principerna kan även användas när en frågeställning uppstår där det inte finns några riktlinjer för lösning.

Del A - Nationellt ramverk för utbyte av geodata - utkast (pdf, nytt fönster)

Del B: Resursmodeller

En resursmodell är en informationsmodell som fungerar som en gemensam resurs för andra informationsmodeller. Det är alltså en informationsmodell som beskriver generell och gemensam information som används i de olika tillämpningsspecifika informationsmodellerna.

Syftet är återanvändning och att hantera information på ett enhetligt sätt, oberoende av informationsområde.

I dagsläget finns det fyra resursmodeller, beskrivna i egna specifikationer men som är en del av Nationellt ramverk för utbyte av geodata.

Resursmodellerna:

Äldre versioner:

Del C: Modellering och specifikationer

Del C beskriver regler och riktlinjer för att skapa en enhetlighet, oberoende av informationsområde och aktör. Detta gäller såväl informationsmodellering, begreppsmodellering, notation som ska användas, hur den ska tillämpas, hur specifikationer ska skrivas och utformas, med mera.

I del C beskrivs även en beslutsprocess där det framgår krav som en specifikation ska uppfylla för att bli godkänd inom NGP.

Del C - Nationellt ramverk för utbyte av geodata - utkast (pdf, nytt fönster)

Del D: Teknisk realisering

För ett informationsutbyte på nationell nivå är det vitalt att alla aktörer gör samma tolkningar av informationsmodeller. Del D beskriver hur informationsmodeller ska tolkas och realiseras tekniskt.

Del D - Nationellt ramverk för utbyte av geodata - utkast (pdf, nytt fönster)

Del E: Tillämpning av standarder

Standarder är en viktig del i ett nationellt tillgängliggörande av data. Det finns dock situationer där standarder motsäger varandra, inte främjar användarbehov eller av någon annan anledning inte kan användas. Del E beskriver de standarder som används, samt vilka delar.

Observera att del E endast berör Nationellt ramverk för utbyte av geodata. Standarder inom respektive informationsområde beaktas och utvärderas av de som tar fram specifikationerna.

Del E - Nationellt ramverk för utbyte av geodata - utkast (pdf, nytt fönster)