Konvertera ytmodell från LAZ till TIFF

I den här guiden konverterar vi en ytmodellsfil i LAZ till en rasterhöjdmodell i TIFF med hjälp av PDAL. Att konvertera filen på det här sättet gör att du mycket enklare och snabbare kan arbeta med ytmodellen.

Vi kommer använda PDAL (Point Data Abstraction Library), som är ett program som kan användas för att sätta upp bearbetningsprocesser för punktmoln. 

Med PDAL så går det att genomföra många olika funktioner genom att lägga till filter. Den kan även användas på laserdata.

Guide - konvertera ytmodell från laz till tiff

 1. Hämta och packa upp demodata (zip):
 2. Installera Conda (python 3.7) på anaconda.com (nytt fönster)
 3. Starta ”Anaconda prompt”
 4. Installera PDAL med conda install -c conda-forge pdal python-pdal gdal
 5. Från samma katalog som ytmodellsfilen ligger, kör:

  pdal info --summary y650_56_2575_u19.laz
  
  {
   "filename": "y650_56_2575_u19.laz",
   "pdal_version": "2.0.1 (git-version: Release)",
   "summary":
   {
    "bounds":
    {
     "maxx": 569999.875,
     "maxy": 6504999.875,
     "maxz": 135.5499927,
     "minx": 567500.125,
     "miny": 6502500.125,
     "minz": -401.4400073
    },
    "dimensions": "X, Y, Z, Intensity, ReturnNumber, NumberOfReturns, ScanDirectionFlag,EdgeOfFlightLine, Classification, ScanAngleRank, UserData, PointSourceId, Red, Green, Blue",
    "num_points": 99986059
   }
  }
 6. Konvertera 0.25 cm/pixel 2019 års ytmodell med ‘pdal translate’, men sätt nedre vänstra hörnet för att få rätt georefereing:

  pdal translate --writers.gdal.resolution=0.25 --writers.gdal.radius=0.1 --writers.gdal.output_type=min 
   --writers.gdal.width=10000 --writers.gdal.height=10000 
  –-writers.gdal.origin_x=567500 --writers.gdal.origin_y=6502500 
  y650_56_2575_u19.laz  y650_56_2575_u19.tif
  
 7. Utfilen som är i tiff-format kan sedan användas snabbt och enkelt till mycket. I bilden nedan visas en del av den när den är öppnad i QGIS och visning är satt som terrängskuggning.
  Ytmodell omgjord till en tiff, en grå kartbild med mörkgråa skiftningar
  Ytmodell omgjord till en tiff och visualiserad i QGIS.

Mer information om ytmodellen finns på produktsidan för Ytmodell från flygbilder på lantmateriet.se. Observera att från och med 2019 så har ytmodellen ändrats både upplösningen och hur färgerna är lagrade.