Geotorget produktstöd

Geotorget produktstöd ger dig inspiration och tips på hur du kan använda data från Lantmäteriets produkter.

Få tips i våra guider

I guiderna finns konkreta exempel på användningsområden. Det kommer läggas upp fler guider efter hand.

Läs mer om vårt arbete

I artiklarna finns innehåll från utvalda delar i vår verksamhet, för dig som är nyfiken på att få en djupare insikt i utvalda delar av vårt arbete, eller ta del av vad vi jobbar på inför framtiden.