Höjdmodell nedladdning i QGIS

Höjdmodell nedladdning liknar på många sätt Höjdmodell visning, men ger betydligt fler möjligheter. Guiden beskriver hur du ansluter till tjänsten med WCS i QGIS, visualiserar höjdmodellen och visar ett konkret exempel på hur du skapar höjdkurvor. 

Genom gränssnittet WCS (Web Coverage Service) får du tillgång till den faktiska höjdinformationen och har därmed obegränsade möjligheter att visualisera och analysera informationen.

Anslut till tjänsten

 1. Öppna Datakällor i QGIS 3 och välj fliken WCS.
 2. Tryck på Ny och ange information om anslutningen. Korrekt URL hittar du i dokumentet Teknisk beskrivning på produktsidan för Höjdmodell nedladdning. För närvarande har QGIS inte stöd för WCS version 2, utan du måste välja en URL till någon av de tidigare versionerna. Observera att åtkomst till tjänsten kräver ett giltigt användarnamn och lösenord.
 3. När du har skapat anslutningen kan du trycka på Anslut varefter det enda tillgängliga kartskiktet hojdgrid_1m listas. Markera skiktet, välj rätt koordinatsystem (exempelvis SWREF 99 TM), och lägg till skiktet i kartan med Lägg till.
Dialogruta med ifyllda inställningar för att ansluta till tjänsten.
Ange valfritt namn på anslutningen, korrekt URL och giltiga användaruppgifter. Klicka på bilden för att se den större.
Dialogruta med ifyllda inställningar för att lägga till kartskikt.
Tänk på att välja rätt koordinatsystem innan kartskiktet läggs till. Klicka på bilden för att se den större.

Visualisera höjdmodellen

Kartskiktet hojdgrid_1m används nu precis som vilket rasterskikt som helst. Den största skillnaden är att inga pyramider behövs eftersom tjänsten automatiskt levererar en passande upplösning utifrån kartfönstrets skala.

Det finns dock inget sätt att i QGIS kontrollera eller styra den aktuella upplösningen, annat än att zooma in så långt att man garanterat har nått den högsta tillgängliga upplösningen som är 1 m.

Ändra höjdmodellens symbologi

QGIS visar som standard höjdmodellen i en gråskala, men under lageregenskaper kan du ställa in valfri symbologi (gråskala, färgskala eller terrängskuggning).

För att enkelt sträcka den valda grå- eller färgskalan så att den passar det aktuella kartutsnittet kan du använda verktygsfältet Rasterverktyg. Om verktygsfältet inte är synligt välj Visa > Verktygsfält > Rasterverktyg. Nu kan du efter inzoomning trycka på första knappen för att snabbt optimera skalan.

Verktygsfält i QGIS med ikoner för att justera gråskala, färgskala eller terrängskuggning.
Rasterverktyg. Första och tredje knappen ger en lokal sträckning. Klicka på bilden för att se den större.

Exempel: skapa höjdkurvor

QGIS tycks ha svårt att direkt analysera höjdmodellen som WCS. Därför är det bäst att först spara ett utsnitt till fil:

 1. Zooma in ett intressant område
 2. Högerklicka på kartskiktet hojdgrid_1m och välj Exportera > Spara som…
 3. Välj ett lämpligt filformat, ett passande filnamn och rätt koordinatsystem. Tryck på Kartfönstrets utbredning för att endast spara det aktuella utsnittet. Välj upplösning 1 m som är tjänstens maximala, och tryck OK för att spara och lägga till som ett nytt kartskikt.
Dialogruta med ifyllda inställningar för att spara en höjdmodell till fil.
Inställningar för att spara höjdmodellen till fil. Klicka på bilden för att se den större.

Generalisera höjdkurvorna

I detta exempel vill vi skapa höjdkurvor med 5 m ekvidistans och lagom generaliseringsgrad. Om man skapar höjdkurvor direkt från en högupplöst terrängmodell blir dock kurvorna i plan terräng alldeles för detaljerade.

Ett enkelt sätt att generalisera kurvorna är då att först minska modellens upplösning. Man skulle ha kunnat ange en lägre upplösning redan i föregående steg, men det begränsar möjligheterna.

Välj därför:

 1. Raster > Projektioner > Warp (projicera om).
 2. Välj sedan rätt indatalager, en lämplig omsamplingsmetod, och ange önskad upplösning på resultatet. I detta fall kan en upplösning på 5 eller 10 m vara lämplig.
 3. Tryck på Kör för att beräkna och lägga till som ett nytt temporärt kartskikt med namnet Omprojicerad.
Dialogruta med inställningar för att sätta lägre upplösning av höjdmodellen.
Omsampling av höjdmodellen till lägre upplösning. Klicka på bilden för att se den större.

Skapa höjdkurvorna

Från den nya grövre höjdmodellen kan nu höjdkurvorna skapas.

 1. Välj Raster > Extrahera > Höjdkurvor…
 2. Välj rätt indatalager, önskat intervall (ekvidistans) mellan höjdkurvor och markera eventuellt kryssrutan Skapa 3D-vektor.
 3. Tryck på Kör för att beräkna och lägga till som ett nytt temporärt kartskikt med namnet Höjdkurvor.
Dialogruta med ifyllda inställningar för att skapa höjdkurvor.
Exempel på inställningar för att skapa höjdkurvor. Klicka på bilden för att se den större.

Visualisera höjdkurvorna

Visualisera de nya höjdkurvorna genom att ställa in en lämplig färg och tjocklek för linjerna. Skapa eventuellt kurvor även från den ursprungliga höjdmodellen med full upplösning som jämförelse.

Exempel från höjdkurvor från höjdmodellen, en grå bakgrund med snirkliga orangea linjer
Höjdkurvor skapade från höjdmodellen i full upplösning i rött och från 10 m upplösning i orange. När den underliggande höjdmodellen är så här detaljerad måste man börja med att ”mjuka upp” den, exempelvis genom nedsampling till en lägre upplösning.

För att göra höjdkurvorna ännu mer tilltalande kan man eventuellt avlägsna slutna ytor med väldigt liten area, samt jämna ut kurvorna. Funktioner för linjeutjämning saknas på QGIS menyrad, men finns i den så kallade Verktygslådan. När du är nöjd med kurvornas utseende sparar du dem till fil, exempelvis genom att högerklicka på kartskiktet och välja Exportera > Spara som.

Om man jämför de nya höjdkurvorna med befintliga kurvor i Topografiska webbkartan ser man att skillnaden på många platser är betydande. Det beror på att de befintliga höjdkurvorna ännu baseras på den gamla Höjddatabanken och inte på Nationella höjdmodellen.

Skillnad mellan nya och befintliga höjdkurvor, en karta med orangea linjer
Skillnad mellan nya höjdkurvor baserade på Nationella höjdmodellen och befintliga kurvor baserade på gamla Höjddatabanken. I detta fall stämmer de gamla kurvorna dåligt, men högsta höjden på berget är korrekt angiven (ur position).