Konvertera ytmodellsfil till True Ortho och DEM med FME

Guiden visar exempel på hur du kan konvertera en ytmodellsfil (LAZ) till ett true ortho och en DEM (GeoTIFF) med FME.

Exemplet finns i filen YtmodellLazTillTiffDEMOchTrueOrtho.fmw.

Guide - konvertera en ytmodellsfil till ett true ortho och en DEM

Gör så här i FME (testat i version 2019.2):

 1. Lägg till en LAS-läsare som kan läsa in ytmodellsfilen och två GeoTIFF-skrivare där resultatet ska hamna.
 2. Lägg till en ImageRasterizer-transformer.
 3. Editera ImageRasterizer-transformerns parametrar enligt bilden nedan.
 4. Lägg till en RasterDEMGenerator och editera dess parametrar enligt exemplet nedan.
  Skärmbild på inställningar för parametrar enligt steg tre i guiden
  Steg 3 - editera ImageRasterizer-transformerns parametrar. Klicka på bilden för att se den större.
  Skärmbild på inställningar för parametrar enligt steg fyra i guiden.
  Steg 4 - lägg till en RasterDEMGenerator och editera dess parametrar. Klicka på bilden för att se den större.

  Surface tolerance

  Vi har testat med Surface Tolerance = 0. Det fungerade men det tog lång tid att köra fram data. Ju mer denna siffra höjs desto snabbare går det att köra fram data men samtidigt ger det en mer generaliserad höjmodell. 

  Det tog en timme och 17 minuter att köra fram data med Surface Tolerance-värdet 0 på en äldre bärbar dator:
  Skärmbild på engelsk text som beskriver tid med Surface tolerance. Texten 1 hour 17 minutes inringad i rött.
  Klicka på bilden för att se den större.

  Det tog 19 minuter att köra fram data med Surface Tolerance-värdet 0,1 på en äldre bärbar dator:
  Skärmbild på engelsk text som beskriver tid med Surface tolerance. Texten 19 minutes är inringad i rött.
  Klicka på bilden för att se den större.

 5. Bind ihop alla transformers och kör snurran. Det kan till exempel ge det här resultatet:

  Dem (GeoTIFF):

  Skärmbild på en GeoTIFF, en kartbild bakom en kvadrat med gråa variationer.
  Exempel på resultat: DEM (GeoTIFF). Klicka på bilden för att se den större.

  True ortho:

  Skärmbild på true ortho, en kartbild bakom en kvadrat med ett ortofoto över ett grönt landskap.
  Exempel på resultat: true ortho. Klicka på bilden för att se den större.