Jämför höjdvärden mellan ytmodellen och Höjdmodell nedladdning med FME

Exemplet beskriver på hur du kan läsa in en ytmodellsfil (LAZ) och höjddata från Höjdmodell nedladdning och jämföra höjdvärdena. Skillnaden skrivs till en GeoTIFF.

Använd fmw-filer för att lösa uppgiften

För att lösa uppgiften finns det två fmw-filer du kan använda. Den första filen tar fram boundingboxen för det område som ska jämföras och sedan anropar den fil nummer två med max/min-koordinater som indata.

Så här ser innehållet i fil nummer ett ut:

Fil nummer ett: JamforDEMFranYtmodellMedWCSFranHojdmodellNedladdningWS1.fmw

Utsnitt från FMW-fil nummer ett
Innehåll i FMW-fil nummer ett. Klicka på bilden för att se den större.

Så här ser innehållet i fil nummer två ut:

Fil nummer två: JamforDEMFranYtmodellMedWCSFranHojdmodellNedladdningWS2.fmw

Utsnitt från FMW-fil nummer två
Innehåll i FMW-fil nummer två. Klicka på bilden för att se den större.

Anledningen till att det finns två filer är på grund av att vi inte kom på något bättre sätt att hämta ut WCS-höjder ur Höjdmodell nedladdning med boundingbox-koordinater från den ytmodellsfil som ska kontrolleras.

Det borde gå att fixa med till exempel en FeatureReader men det fungerade inte när vi testade det.

Beskrivning av innehållet i filerna

I fil nummer ett läses en ytmodellsfil (laz) och från den tas dess boundingbox ut.

Workspace-parametrarna i WorkspaceRunner-transformern i fil nummer ett ska vara de som behövs för att köra fil nummer två, se exempel i bilden nedan:

Utsnitt från inställningar i fil nummer ett
Parametrar i fil nummer ett som behövs för att köra fil nummer två. Klicka på bilden för att se den större.

I fil nummer två skapas en raster DEM från ytmodellsfilen p.s.s. som har beskrivits i dokument KonverteraYtmodellsfilMedFME.docx. Dessutom läses höjddata från Höjddata nedladdning p.s.s. som du kan se exempel på i guiden Hämta höjddata med FME.

Höjdgriddet från WCS:en samplas sedan om för att få samma upplösning som DEM:en från ytmodellen. Sedan sätts NoData-värdet till -999 för båda dataströmmarna. Efter det beräknas skillnaden mellan höjddatavärdena genom att ta skillnaden mellan deras pixelvärden.

Exempel på utdata

På bilden nedan visas exempel på utdata. Ljusa delar = stora skillnader. I skillnadsbilden går det att se skogspartier och byggnader eftersom de skiljer sig mycket mot markhöjdmodellen från Höjddata nedladdning:

Exempel på utdata med mörka och ljusa partier på en karta
Exempel på utdata. Klicka på bilden för att se den större.