Hämta höjddata med FME

Markhöjdmodell Nedladdning är en tjänst för direktläsning och nedladdning av höjddata. Den här guiden beskriver ett exempel på hur du kan hämta höjddata från produkten med hjälp av FME (Feature Manipulation Engine).

Gå till Markhöjdmodell nedladdning.

Exemplet har gjorts med FME version 2019.2.

Exempelfilen heter HamtaHojddataMedWCSLasare.fmw.

Läs in höjddata och skriv ut som GeoTIFF

Observera att tjänsten tillåter bara uttag på max 5120 pixlar (m) per anrop.

Gör så här för att läsa höjddata från tjänsten och skriva ut det som en GeoTIFF:

 1. Starta FME Workbench och lägg till en WCS-läsare.Dialogruta i FME workbench som illustrerar steg 1 i guiden

 2. Klicka på knappen Parameters och ange dina anslutningsparametrar, se exempel i bilden nedan:
  Dialogruta från WSC med inställningar för steg 2 i guiden

 3. Lägg till max- och min-koordinater som ”Published Parameters” i Navigator-fönstret i FME Workbench. Detta kan göras genom att klicka på parametern ”Search Envelope” under din WCS-läsare i Navigator-fönstret och sedan högerklicka på koordinatparametrarna (Minimum X m.fl.) och välja ”Create user parameter”:
  Dialogruta med inställningar för koordinater för att visualisera steg 3 i guiden

  När detta är gjort ska det finnas fyra nya user parameters som i bilden nedan:
  Skärmklipp på user-parameters för att illustrera steg 3 i guiden

 4. Högerklicka sedan på WCS-läsaren i Navigator-fönstret och välj Edit Parameters:
  Skärmbild från WSA-läsaren som markerar fältet för att editera parametrar enligt steg 4 i guiden

  Ändra ”Search Envelope”-parametrarna så de sätts till dina ”User Parameters” från steg 3:
  Dialogruta med inställningar för att ändra parametrar enligt steg 4 i guiden

 5. Lägg sedan till en GeoTIFF-skrivare och koppla ihop den med läsaren.
  Skärmbild på koppling mellan GeoTIFF-skrivare och läsare enligt steg 5 i guiden

 6. Klicka på ”Run Workspace” med ”Prompt for user parameters” markerat. Nu ska parametrarna för att köra igång snurran se ut enligt exemplet nedan.
  Dialogruta med färdiga inställningar för parametrar enligt steg 6

 7. Exempel utdata-TIFF för koordinater enligt ovan:
Skärmbild med exempel på utdata-tiff