Så här söker du jobb hos oss

Här kan du läsa om hur du det går till när du söker jobb hos oss på Lantmäteriet.

Fyra personer sitter vid ett runt bord och fikar. Två av dem tittar in i kameran. De ser alla glada ut. På bilden är en röd platsmarkör inklistrad, som en ikon.

Ansökan

Våra lediga jobb annonseras på vår webbplats och du skickar in din ansökan via länken i den aktuella jobbannonsen. Följ instruktionen och bifoga eventuellt efterfrågade handlingar. För vissa av våra tjänster får du även besvara ett antal urvalsfrågor. Frågorna är kopplade till kravprofilen och dina svar är en del av urvalsarbetet.

Ansökan kan göras ända fram till klockan 24.00 sista ansökningsdagen. Sedan stängs annonsen och försvinner från listan med aktuella annonser. När du har skickat in din ansökan får du ett mejl som bekräftar att vi har mottagit den.

Då vi är en myndighet betraktas alla inkomna ansökningshandlingar som offentliga. Det innebär att om någon begär ut dina ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Om du har skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via vårt rekryteringssystem. Kontakta då i stället rekryterande chef, så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar kontaktuppgift till rekryterande chef i aktuell annons.

Urval och utvärdering

Genomgång av ansökningar och urval påbörjas under ansökningstidens gång. Vi arbetar utifrån kompetensbaserad rekrytering och strävar efter en fördomsfri och objektiv rekryteringsprocess. Urvalsarbetet fokuserar därför på den kompetens och erfarenhet som ingår i kravprofilen för jobbet som du har sökt.

Om du tillhör dem som bäst uppfyller kraven vi ställt i annonsen kommer du bjudas in till en personlig intervju.

Intervju

Intervjun hålls digitalt eller på något av våra kontor. Den ger båda parter chansen att få en fördjupad bild av varandra. Intervjun är kompetensbaserad, vilket innebär att frågorna ställs utifrån de egenskaper och förmågor som efterfrågas i annonsen. Du kan förbereda dig genom att fundera igenom konkreta situationer från ditt arbetsliv där du har använt egenskaperna och förmågorna, hur du agerade och vad resultatet blev.

Vid intervjun ges du också möjlighet att ställa dina frågor om tjänsten och om oss som arbetsgivare.

I samband med intervjun vill vi ta del av giltig id-handling, dina betyg och intyg samt få kontaktuppgifter till referenser.

Tester och arbetsprover

Ibland använder vi oss av arbetsprover eller webbaserade arbetspsykologiska tester som en del av rekryteringsprocessen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med kompletterande djupintervjuer.

Referenser och bakgrundskontroller

För slutkandidaterna genomför vi referenstagning. Referenser från tidigare arbeten kontaktas via de kontaktuppgifter som du har lämnat till oss. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade och för dem tillkommer ytterligare bakgrundskontroll.

Återkoppling

Efter referenstagning gör vi en slutlig bedömning. Är du vår slutkandidat kommer du att bli personligt kontaktad för ett anställningserbjudande.

När vi har tillsatt tjänsten återkopplar vi till alla som har sökt. Om du har varit på intervju kontaktar vi dig personligen, annars får du ett meddelande via mejl om att tjänsten är tillsatt med en annan sökande.

En rekrytering kan ta olika lång tid. Normalt tar en rekrytering ungefär två till tre månader från sista ansökningsdagen tills vi har beslutat vem som fått tjänsten. Om anställningen är säkerhetsklassad kan det ta lite längre tid.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website