Hoppa till sidans innehåll

Smartare samhällsbyggnadsprocess


Smartare samhällsbyggnadsprocess syftar till att med digitaliseringens möjligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. För att uppnå en smartare samhällsbyggnadsprocess är en grundförutsättning tillgänglighet till nationellt enhetlig och öppen information för alla aktörer i processen.

Regeringsuppdraget att etablera en nationell digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade dataset, syftar till att skapa nationellt standardiserade informationsmängder och tillgängliggöra dessa i säkra och effektiva system. Denna information kan sedan användas i nationella verktyg för att skapa mer underbyggda beslut och mer effektiv handläggning av ärenden inom samhällsbyggnad. 

Anders Skoog, förvaltningschef på Osby kommun berättar om arbetet med 3D och den nya byggnadsspecifikationen.


Kontakta oss

E-post: Smartsam@lm.se

Malin Klintborg
Lantmäteriets uppdragsledare för Smartare samhällsbyggnadsprocess

E-post: malin.klintborg@lm.se
Tel. 026-63 32 96