Förbered ditt material

Det viktigaste i granskningsprocessen är att vi kan koppla samman dina bilder och filmer med en plats. Var därför noga med att sortera materialet efter platserna där du fotograferat. Har du filer från olika platser är det bra att sortera filerna i mappar döpta efter plats.

Högupplöst material

Skicka originalfilerna eller bilder i JPG-format med högsta upplösning på det som du vill sprida. Om du skickar lågupplösta fotografier eller filmer går det inte att se viktiga detaljer som kan påverka beslutet. Det är bara det inskickade materialet som du kan få spridningstillstånd för.

Paketera dina filer

Lantmäteriets filskickstjänst fungerar bäst om filerna är högst 5 GB/st och varje uppladdning är maximalt 50 GB eller upp till 1000 filer. Har du fler eller större filer kan du behöva dela upp eller komprimera ditt material. Det kan du göra med hjälp av exempelvis 7-zip för Windows eller Keka om du använder MacOS. Det finns även annan programvara.

Komprimera filer med 7-zip (pdf, nytt fönster)

Komprimera filer med Keka (pdf, nytt fönster)

Om datamängden är väldigt stor kan du i stället skicka in materialet på ett externt lagringsmedia via spårbar postförsändelse.

Om det är LiDAR-data

Om det är större mängder bildmaterial