Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om spridningstillstånd för flygbilder.

Hur lång tid tar det att få ett spridningstillstånd?

Vi handlägger just nu ärenden från vecka 21. Den uppskattade handläggningstiden är ca 40 arbetsdagar om du ansöker idag.

Vi handlägger ärenden i den ordning vi får in materialet. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många ärenden som finns i kön samt omfattningen av materialet.

Ansökan

När du skickar in din ansökan kan du i ansökningsformuläret välja hur du vill skicka in ditt material. Väljer du ”Filskick” får du en länk till Lantmäteriets filskickstjänst i bekräftelsen som du får när ärendet registrerats. Väljer du ”Post” får du adressen dit materialet ska skickas med spårbar post.

Ja, du behöver söka nytt spridningstillstånd för varje gång som du samlar in material som du vill sprida även om det är samma plats. Lantmäteriet granskar inskickat materialet ur ett totalförsvarsperspektiv. Skyddsobjekt kan tillkomma och försvinna över tid vilket gör att du inte heller kan söka spridningstillstånd i förväg.

Lantmäteriet hanterar ärenden om spridningstillstånd i den ordning som materialet kommer in. Alla ansökningar hanteras i samma kö oavsett om det är myndigheter, media, företag eller privatpersoner som skickat in ansökan.

Ärendet behöver vara komplett för att hamna i kösystemet. För att ett ärende ska räknas som komplett måste all information kommit in, inklusive material som bilder och filmer. 

Det spelar ingen roll vem det är som söker spridningstillstånd. Om materialet är godkänt får vem som helst sprida materialet ur ett totalförsvarsperspektiv.

Problem med ansökan

Töm cacheminnet eller prova en annan webbläsare.

Börja med att kontrollera skräpposten i din e-post. Om du inte hittar det du söker, kontakta oss via mejl på spridningstillstand@lm.se.

Lämna gärna dina kontaktuppgifter inklusive telefonnummer för att vi lättare ska komma i kontakt med dig.

Format

Filskickstjänsten fungerar bäst om filerna är högst 5 GB/fil och varje uppladdning maximalt 50 GB eller upp till 1000 filer. Du kan vid behov dela och paketera dina filer med hjälp av ett komprimeringsprogram, till exempel 7-zip (Windows) eller Keka (MacOS).

Har du väldigt stora mängder data kan du skicka materialet på ett externt lagringsmedia med spårbar försändelse. Då väljer du ”Post” i ansökan för hur du vill skicka in materialet. Din lagringsenhet kommer att returneras till dig när ärendet är avslutat.

Vi kan bara ge spridningstillstånd för det material vi får skickat till oss. Om du lämnar in ett lågupplöst material för granskning är det endast det materialet som kan bli godkänt och som du i så fall har rätt att sprida.

Det är enbart det material som är tänkt att spridas som ska skickas in. Är det samma bilder i flera olika filformat räcker det att skicka in ett format. Välj det med högst upplösning. Om vi behöver retuschera i exempelvis ett ortofoto, så är det enbart det retuscherade materialet du får använda för spridning.

Spridningstillstånd

Spridning är när du tillgängliggör materialet för andra, till exempel skickar det med e-post, publicerar det på en webbplats eller sociala medier, lagrar det i molntjänster eller på servrar som du inte själv har fullständig kontroll över och så vidare. Att publicera materialet i tryckta medier eller visa det på en utställning räknas också som spridning.

Du får visa ditt material för ett fåtal familjemedlemmar eller vänner utan spridningstillstånd. Du behöver inte heller ansöka om spridningstillstånd för material som används inom en organisation/myndighet eller ett företag om det bara är ett fåtal personer som kan ta del av det.

Avskrivning:
Vi har avslutat ärendet utan åtgärd. Om du inte skickar in material avslutar vi ärendet efter en tid. Det kan också bero på att materialet räknas som ett undantag och därför inte behöver spridningstillstånd.

Avslag:
Du har inte fått spridningstillstånd med hänvisning till försvarssekretess enligt 15 kap. 2 § Offentlighets och sekretesslagen.

Bifall:
Du har fått spridningstillstånd för ditt material.

Bifall med villkor:
Du får enbart sprida materialet som vi skickat tillbaka samt skapa följdprodukter utifrån det. Den ursprungliga datamängden som skickats till Lantmäteriet får inte spridas. Alla kopior av den ursprungliga datamängden bör raderas.

Delvis bifall:
Du har blivit nekad spridningstillstånd för delar av det inskickade materialet.

Om du befinner dig på en hög höjd (till exempel en bergstopp, ett höghus eller en lyftkran) har du markkontakt och då behövs inget spridningstillstånd. Spridningstillstånd krävs bara när du filmar från luftfartyg. Du får däremot aldrig fotografera något som har avbildningsförbud.

För foton och film tagna före 1950 behövs inget spridningstillstånd. Det behövs inte heller spridningstillstånd om fotografen hade självgranskningsrätt för materialet vid fototillfället. Möjligheten till självgranskningsrätt upphörde i maj 2016.

Att uppsåtligen eller av oaktsamhet publicera foton, film eller liknande registreringar från luftfartyg är ett brott mot lagen om skydd för geografisk information (2016:319), vilket kan leda till att man döms till böter eller fängelse.

Allmänt

Som luftfartyg räknas alla farkoster som flyger i luften, till exempel flygplan, helikoptrar, luftballonger, styrbara fallskärmar och drönare.

Nej, oavsett vilken flyghöjd man har eller vilken tid under dygnet man fotograferar/filmar, ska man ha spridningstillstånd för att få sprida materialet. Spridning av lodbilder tagna från satelliter med sämre upplösning än 0,5 meter är dock undantagna från tillståndsplikten.

Det finns inget hemligt med horisonten, men när du vinklar upp kameran får du med en större yta vilket ökar risken att du får med något som är känsligt för Sveriges totalförsvar. Med så stora ytor blir det också svårt att få in materialet under ett undantag.

Det största problemet är dock att objekt som sticker upp över horisonten syns mycket tydligare än om det exempelvis är skog i bakgrunden.

Generellt sett är det inte tillåtet att livesända från drönare eller andra luftfartyg eftersom du då sprider materialet utan spridningstillstånd. Men det finns undantag. Du får till exempel livesända konserter samt sport- och idrottsevenemang som är öppna för allmänheten så länge bilderna enbart visar evenemangsområdet.

Försäljning

Nej, det spridningstillstånd du tidigare fått gäller. Är materialet godkänt är det fritt för vem som helst att sprida det ur totalförsvarsperspektiv.

Nej, det finns inget krav på att ärendenummer för spridningstillstånd ska anges vid spridning, men det kan vara bra att ha uppgiften ifall någon skulle fråga.