Spridningstillstånd

Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om spridningstillstånd för flygbilder.

Hur lång tid tar det att få ett spridningstillstånd?

Aktuell handläggningstid: cirka 60 arbetsdagar

Vi handlägger ärenden i den ordning vi får in materialet. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många ärenden som finns i kön samt omfattningen av materialet.

Här kan du läsa om varför handläggningstiden är så lång nu:
Brist på anslag ger längre väntetider för spridningstillstånd (nytt fönster)

Filskick och filformat

I ansökningsformuläret kan du välja hur du vill skicka in dit material. Väljer du filskick får du en länk till Lantmäteriets filskickstjänst i bekräftelsen när ärendet registrerats. Väljer du post får du adressen dit materialet ska skickas. 

Filskickstjänsten fungerar bäst om filerna är högst 5 GB och varje uppladdning maximalt 50 GB. Du kan vid behov zippa och paketera dina filer med hjälp av ett komprimeringsprogram, till exempel 7-zip (Windows) eller Keka (MacOS).

Har du väldigt stora mängder data kan du skicka ett externt lagringsmedium med spårbar försändelse. Då väljer du ”post” i ansökan. Din disk kommer att skickas åter.

Vi kan bara ge spridningstillstånd för det material vi får skickat till oss. Om du lämnar in ett lågupplöst material för granskning är det endast det materialet du har rätt att sprida.

Är det samma bilder i flera olika filformat räcker det att skicka in ett format. Välj det med högst upplösning. Om vi behöver retuschera ortofotot så är det bara det retuscherade materialet du får använda.

Spridningstillstånd

Det finns inget allmänt förbud mot att sprida bilder som visar horisonten. När du vinklar upp kameran får du med en större yta vilket ökar risken att du får med något som är känsligt för Sveriges totalförsvar. Dessutom kan sådant som sticker upp över horisonten synas tydligare.

Spridning är när du tillgängliggör materialet för andra, till exempel skickar det med e-post, publicerar det på en webbplats eller sociala medier, lagrar det i molntjänster eller på servrar som du inte själv har fullständig kontroll över och så vidare. Att publicera materialet i tryckta medier eller visa det på en utställning räknas också som spridning.

Du får visa ditt material för ett fåtal familjemedlemmar eller vänner utan spridningstillstånd. Du behöver inte heller ansöka om spridningstillstånd för material som används inom en organisation/myndighet eller ett företag om det bara är ett fåtal personer som kan ta del av det.

Som luftfartyg räknas alla farkoster som flyger i luften, till exempel flygplan, helikoptrar, luftballonger, styrbara fallskärmar och drönare.

Avskrivning: Vi har avslutat ärendet utan åtgärd. Om du inte skickar in material avslutar vi ärendet efter en tid. Det kan också bero på att materialet räknas som ett undantag och därför inte behöver spridningstillstånd.

Avslag: Du har inte fått spridningstillstånd med hänvisning till försvarssekretess enligt 15 kap. 2 § Offentlighets och sekretesslagen.

Bifall: Du har fått spridningstillstånd för ditt material.

Bifall med villkor: Du får enbart sprida materialet som vi skickat tillbaka samt skapa följdprodukter utifrån det. Den ursprungliga datamängden som skickats till Lantmäteriet får inte spridas. Alla kopior av den ursprungliga datamängden bör raderas.

Delvis bifall: Du har blivit nekad spridningstillstånd för delar av det inskickade materialet.

Ja, du behöver söka spridningstillstånd för varje nytt material du samlar in och vill sprida. Lantmäteriet granskar materialet ur totalförsvarsperspektiv. Skyddsobjekt kan tillkomma och försvinna över tid.

Generellt sett är det inte tillåtet att livesända från drönare eller andra luftfartyg eftersom du då sprider materialet utan spridningstillstånd. Men det finns undantag. Du får till exempel livesända konserter samt sport- och idrottsevenemang som är öppna för allmänheten så länge bilderna enbart visar evenemangsområdet.

Om du befinner dig på en hög höjd (till exempel en bergstopp, ett höghus eller en lyftkran) har du markkontakt och då behövs inget spridningstillstånd. Spridningstillstånd krävs bara när du filmar från luftfartyg. Du får däremot aldrig fotografera något som har avbildningsförbud.

För foton och film tagna före 1950 behövs inget spridningstillstånd. Det behövs inte heller spridningstillstånd om fotografen hade självgranskningsrätt för materialet vid fototillfället. Självgranskningsrätten upphörde i maj 2016.

Försäljning

Nej, det spridningstillstånd du tidigare fått gäller. Är materialet godkänt är det fritt för vem som helst att sprida det ur totalförsvarsperspektiv.

Nej, det finns inget krav på att ärendenummer för spridningstillstånd ska anges vid spridning, men det kan vara bra att ha uppgiften ifall någon skulle fråga.