Innan du flyger

Spridningstillstånd är till för att hindra spridning av material som är känslig för totalförsvaret. Det är därför viktigt att du i förväg kontrollerar den plats där du ska flyga och undersöker så att det inte finns skyltar som informerar om avbildningsförbud.

Kontrollera området

Tänk efter vad du egentligen behöver avbilda, innan du flyger. Om du exempelvis ska fotografera ditt bostads- eller fritidshus kan du använda dig av undantagen, under förutsättning att det bara är huset och tomten som syns. Då behöver du inte ansöka om spridningstillstånd.

Undantag från spridningstillstånd.

Kontrollera att din utrustning sparar platsinformation i dina filer

Om ditt material innehåller platsinformation (Exempelvis GPS-koordinater) går det snabbare för oss att handlägga din ansökan. Majoriteten av alla kamerautrustade drönare har stöd för att spara platsinformation för dina foton och videoklipp direkt i bild-/videofilerna eller som metadatafiler som sparas intill själva materialet (exempelvis .SRT-filer för videoklipp).

Ibland behöver funktionen för att spara platsinformation aktiveras i inställningarna innan man påbörjar flygningen, hur man gör detta skiljer sig mellan olika tillverkare, men vanligt är att inställningen kallas för Video Captions, Subtitles eller Geotagging.

Om din utrustning inte har stöd för att spara platsinformation för videoklipp underlättar det om du tar en stillbild på platsen du tänker filma samt bifogar den tillsammans med ditt material.

Du kan behöva tillstånd från fler myndigheter

Lantmäteriet handlägger spridningstillstånd för fotografier, film och liknande som är tagna över landområden. När det gäller avbildningar som visar hav är det Sjöfartsverket som ger spridningstillstånd.

Reglerna om hur du får flyga med luftfartyg finns hos Transportstyrelsen. Information om var du kan flyga utan att störa den ordinarie flygtrafiken finns på Luftfartsverkets webbplats.

Sjöfartsverkets information om spridningstillstånd för hav, eller sjögeografiska områden (nytt fönster).

Transportstyrelsens regler för dig som flyger med drönare (nytt fönster).

Luftfartsverkets interaktiva karta över var du kan flyga utan att störa den ordinarie flygtrafiken (nytt fönster).