Innan du flyger

Spridningstillstånd är till för att hindra spridning av material som är känslig för totalförsvaret. Det är därför viktigt att du i förväg kontrollerar den plats där du ska flyga och undersöker så att det inte finns skyltar som informerar om avbildningsförbud.

Kontrollera området

Tänk efter vad du egentligen behöver avbilda, innan du flyger. Om du exempelvis ska fotografera ditt bostads- eller fritidshus kan du använda dig av undantagen, under förutsättning att det bara är huset och tomten som syns. Då behöver du inte ansöka om spridningstillstånd.

Undantag från spridningstillstånd

Spara geografisk information

Ju bättre du kan lägesbestämma ditt material desto snabbare går det för oss att handlägga din ansökan. Många drönare och digitala kameror kan spara GPS-positionering i bildfilerna (exif-data/metadata). Bevara gärna den informationen om du redigerar eller justerar materialet.

  • Drönare sparar ofta flygrutten i en särskild loggfil, till exempel i applikationen du använder vid flygning. Har du tillgång till loggfilen så skicka in den tillsammans med ditt material.
  • Ta en stillbild på varje plats där du filmar. Bifoga bilden tillsammans med filmen i ansökan och hänvisa till GPS-informationen.

Du kan behöva tillstånd från fler myndigheter

Lantmäteriet handlägger spridningstillstånd för fotografier, film och liknande som är tagna över landområden. När det gäller avbildningar som visar hav är det Sjöfartsverket som ger spridningstillstånd.

Reglerna om hur du får flyga med luftfartyg finns hos Transportstyrelsen. Information om var du kan flyga utan att störa den ordinarie flygtrafiken finns på Luftfartsverkets webbplats.

Sjöfartsverkets information om spridningstillstånd för hav, eller sjögeografiska områden (nytt fönster)

Transportstyrelsens regler för dig som flyger med drönare (nytt fönster)

Luftfartsverkets interaktiva karta över var du kan flyga utan att störa den ordinarie flygtrafiken (nytt fönster)