Hoppa till sidans innehåll

Smartare samhällsbyggnadsprocess


Smartare samhällsbyggnadsprocess syftar till att med digitaliseringens möjligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. För att uppnå en smartare samhällsbyggnadsprocess är en grundförutsättning tillgänglighet till nationellt enhetlig och öppen information för alla aktörer i processen.

Regeringsuppdraget att etablera en nationell digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade dataset, syftar till att skapa nationellt standardiserade informationsmängder och tillgängliggöra dessa i säkra och effektiva system. Denna information kan sedan användas i nationella verktyg för att skapa mer underbyggda beslut och mer effektiv handläggning av ärenden inom samhällsbyggnad. 


Kontakta oss

E-post: Smartsam@lm.se

Malin Klintborg
Lantmäteriets uppdragsledare för Smartare samhällsbyggnadsprocess

E-post: malin.klintborg@lm.se
Tel. 026-63 32 96