Webbinarium – för dig som är, eller vill bli innovatör med hjälp av data från nationella geodataplattformen

Den 30 november hölls ett spännande webbinarium som riktade sig till dig som är intresserad av standardiserad, tillförlitlig och tillgänglig data från nationella geodataplattformen.

Målgrupp

Webbinariet är intressant för dig som jobbar med vidareförädling av data som ger mervärde och effektivisering av din egen och dina kunders verksamhet. Du arbetar med digitalisering och bidrar till en digital transformation av samhället.

Webbinariets innehåll

Den nationella geodataplattformen (NGP) gör det möjligt för alla att få tillgång till data som är nödvändiga i utvecklingen av det digitala samhället. NGP omfattar många aktörer. Producenter för datamängderna är i dagsläget kommuner och statliga myndigheter och datamängderna tillhandahålls via tjänster med applikationsgränssnitt (API).

Regeringens mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (nytt fönster). Lantmäteriet arbetar i bred samverkan med andra med syftet att med digitaliseringens möjligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv vardag till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. För att uppnå ett digitalt och effektivt samhälle är en grundförutsättning tillgänglighet till nationellt enhetlig och öppen information för alla aktörer i de olika processerna som bygger upp samhället. Där kommer NGP in i bilden. Och där kommer du som konsument av den informationen in i bilden.

Fokus för plattformens datamängder idag ligger inom samhällsbyggnadsprocessen. Först ut är detaljplaner, planbeskrivningar och byggnader. Nu pågår ett intensivt arbete med bland annat översiktsplaner, fornminnen, geotekniska markundersökningar och stompunkter. Var med på denna resa!

De aktörer som medverkade under webbinariet var:

  • Aelia Consulting AB, Anders Elias är känd från sina intressanta demos av öppna data som han bl.a. presenterar på LinkedIn. Nu har han tittat på möjligheterna med att via API:erna för NGP presentera statistik och kartor med data från plattformen.

  • Openpoint utvecklar en webbaserad plattform för digitala tvillingar av fastigheter. Med hjälp av digitala tvillingar av verkliga byggmiljöer underlättar Openpoint allt från projektering och förvaltning till utveckling och samarbete – med hela byggprocessen samlad på ett ställe. Lyssna när Robbin Hellström berättar om tillämpningar av data från NGP.

  • Fastighetsloggen AB arbetar med att öka transparens i transaktioner och förvaltning i fastighetsbranschen. Tjänsten hjälper kunder att arbeta systematiskt med värdering, hyror, miljörisker, social hållbarhet och efterlevnad av klimatmålen (ESG/Taxonomin). Hör VD Martin Tannefors tankar om tillgången på data rent generellt och vad strukturerad åtkomlig data från nationella geodataplattformen skulle kunna innebära.

  • Combify AB hjälper fastighetsutvecklare, fastighetsinvesterare och andra företag att hitta nya affärsmöjligheter. Hör Alaa Alshawa, VD och Petter Hultin Gustafsson, CTO berätta om hur de samlar information om land och fastighetsprojekt i sin plattform och vad den nationella geodataplattformen skulle kunna erbjuda dem.

  • Lantmäteriet spelar en viktig roll som granskare under processen att ta fram detaljplaner och när planen genomförs. Senior förrättningslantmätare Per Rune Karlsson tittar på möjligheterna med att göra detaljplaner i den nationella geodataplattformen tillgängliga i Lantmäteriets handläggningssystem. Daniel Regemar, regional geodatasamordnare, visar dig hur du kommer igång med att börja konsumera data från nationella geodataplattformen. Hur du registrerar dig i Geotorget samt hur du skapar och hämtar API-nycklar i API-portalen.

Ta del av webbinariet i efterhand

Du kan se webbinariet fram till och med 18 december.

Ta del av webbinariet (nytt fönster)