Hoppa till sidans innehåll

Undantag från spridningstillstånd

Det finns ett antal undantag från tillståndsplikten beroende på vad dina bilder filmer eller annan data innehåller. Här visas exempelbilder som är undantaget spridningstillstånd men som i vissa fall kräver att du skickar in ansökan om spridningstillstånd. 

Sidans innehåll

Du kan läsa om alla undantag samt få mer information om vad som gäller i det här informationsbladet - Information om föreskrifter och undantag (pdf).

Generellt kring undantag

Generellt kring undantag
Generellt sett kan ett material som innehåller horisonten, det vill säga gränsen mellan himmel och landskap, aldrig vara undantaget tillståndskravet (1). Det beror främst på att du får med så stora vyer att du inte kan avgöra vad materialet faktiskt innehåller. Även om du beskär bilden så att horisonten försvinner, kan du behöva spridningstillstånd då bilden fortfarande fångat en stor vy och kan innehålla information som inte får spridas. För att du ska kunna använda dig av undantagen behöver du begränsa vad som visas i materialen. Skog som du inte kan se igenom och som angränsar till en yta som är undantagen, som på bilden nedan (2), är okej att sprida utan spridningstillstånd. Idrottsplatsen är i detta fall undantagen eftersom den i lokala ordningsföreskrifter är benämnd som offentlig plats (3). Klicka på bilden för större format.

Offentlig plats och offentlig tillställning

Offentlig plats är enligt ordningslagen (1993:1617) allmänna vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän platsmark. Offentlig plats kan även vara, som exemplet ovan, en idrottsplats. Dessa lokala ordningsföreskrifter finner du hos respektive kommun.

Område för offentligt tillställning är undantaget om materialet bara visar det faktiska området och inget annat utanför som exempelvis himmel eller andra närliggande områden som inte är undantagna. Med offentlig tillställning menas tävlingar och uppvisningar i sport, idrott, flygning, danstillställningar, tivolinöjen, festtåg marknader och mässor.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Bostadsbyggnad med tillhörande tomtmark och anläggningar

Bostadsbyggnader
Bilden är undantagen krav om spridningstillstånd eftersom den endast visar bostadsbyggnader (1), tillhörande anläggning (2) samt allmänna vägar (3). Klicka på bilden för större format.
Bostadsbyggnader 2
Bilden är inte undantagen kravet på spridningstillstånd eftersom den innehåller horisont (1) samt objekt som vi inte med säkerhet vet är bostäder (2). Klicka på bilden för större format.
Bostadsbyggnader 3
Bilden är undantagen krav om spridningstillstånd eftersom den endast visar bostadsbyggnader (1) med tillhörande tomtmark och anläggningar (2) samt allmänna vägar (3). Klicka på bilden för större format.

Åkermark

Åkermark
Åkermark är undantagen från kravet på spridningstillstånd (1). Skogen i bilden är ej undantagen (2). I och med att horisonten är med avbildas ett alltför stort område för att kunna undantas (3). Skicka in materialet för spridningstillståndsgranskning. Klicka på bilden för större format.
Åkermark 2
Beskär du bilden på detta sätt om du är osäker på omgivningen så behöver du inte skicka in ansökan om spridningstillstånd. Klicka på bilden för större format.

Byggarbetsplats

Byggarbetsplats
Bilden illustrerar hur du kan fotografera en byggarbetsplats. Vägen till höger i bild är undantagen (1) som offentlig plats. Byggnaderna till vänster i bild är bostäder med tillhörande tomtmark vilket är undantaget (2). Om du är osäker på de omkringliggande ytorna behöver du skicka in för spridningstillståndsgranskning. Klicka på bilden för större format.
Byggarbetsplats 2
Är osäker på omgivningen kan du beskära bilden på detta sätt. Klicka på bilden för större format.

Skog

Skog
Skog kan vara undantaget tillstånd. Undantaget gäller om den som äger skogen samlar in materialet eller om det sker på uppdrag av markägaren. Materialet får då inte innehålla saker skapade av människor. Om materialet innehåller kraftledning gäller inte undantaget (1). Vägen är offentlig plats och påverkar inte undantaget (2). I bildexemplet finns horisonten med vilket sannolikt innebär att du har med en större yta än bara den aktuella markägarens. (3). Klicka på bilden för större format.

Golfbana

Golfbana
Golfbanor är undantagna kravet på spridningstillstånd. Bilden ovan innehåller dock även himmel (1) och andra byggnader (2) vilket inte är undantaget. Här behöver du skicka in materialet för spridningstillståndsgranskning. Klicka på bilden för större format.
Golfbana 2
Beskär bilden på detta sätt så behöver du inte skicka in för spridningstillståndsgranskning. Klicka på bilden för större format.