Hoppa till sidans innehåll

Undantag från spridningstillstånd

Det finns flera undantag från att skyldigheten att ansöka om spridningstillstånd. Det är innehållet i dina bilder eller din film som styr. Du behöver exempelvis inte ansöka om spridningstillstånd om du är säker på att bilden eller din film endast visar till exempel din egen bostad eller en offentlig plats. 

På den här sidan kan du läsa mer om vilka regler som gäller, när du inte behöver ansöka om tillstånd och exempel som visar när du måste lämna in en ansökan om spridningstillstånd.

Läs om alla undantag och få mer information om vad som gäller (pdf, nytt fönster).

När behöver man inte ansöka om spridningstillstånd?

Kampanjfilm kring undantag från spridningstillstånd.

Generellt kring undantag

Exempel på bild där du behöver ansöka om spridningstillstånd.

Generellt sett kan ett material som innehåller horisonten, det vill säga gränsen mellan himmel och landskap, aldrig vara undantaget tillståndskravet (*1). Det beror främst på att du får med så stora vyer att du inte kan avgöra vad materialet faktiskt innehåller. Även om du beskär bilden så att horisonten försvinner, kan du behöva spridningstillstånd då bilden fortfarande fångat en stor vy och kan innehålla information som inte får spridas.

För att du ska kunna använda dig av undantagen behöver du begränsa vad som visas i materialen. Skog som du inte kan se igenom och som angränsar till en yta som är undantagen, som på bilden ovan (*2), är okej att sprida utan spridningstillstånd. Idrottsplatsen är i detta fall undantagen eftersom den i lokala ordningsföreskrifter är benämnd som offentlig plats (*3).

*) Hänvisar till siffror som visas i bildexempel.

Bostadsbyggnad med tillhörande tomtmark och anläggningar

Du måste ansöka om spridningstillstånd om bilden innehåller olika typer av byggnader, objekt och miljöer. 

Du behöver inte ansöka om spridningstillstånd om (du är säker på att) bilden endast visar privata bostadsbyggnader med tillhörande anläggningar och tomtmark, samt vägar. 

Drönarbild som visar flera fastigheter med en mängd olika byggnader, samt olika miljöer i form av bland annat så pass gles skog så att den går att se genom.
Här är ett exempel på bild där du måste ansöka om spridningstillstånd.
Bild som visar hur du bör beskära en drönarbild för att slippa att ansöka om spridningstillstånd. Drönarbilden i original visar flera fastigheter med en mängd olika byggnader, samt olika miljöer i form av bland annat så pass gles skog så att den går att se genom. Det som behöver beskäras bort är markerat med ett rött filter.
Beskär du bilden enligt det rödmarkerade området så behöver du inte ansöka om spridningstillstånd.
Bild som visar hur du kan beskära en drönarbild för att slippa att ansöka om spridningstillstånd. Drönarbilden i original visar flera fastigheter med en mängd olika byggnader, samt olika miljöer i form av bland annat så pass gles skog så att den går att se genom. Det som behöver beskäras bort är markerat med ett rött filter.
Beskär du bilden enligt det rödmarkerade området så behöver du inte ansöka om spridningstillstånd om du är säker på att bilden inte innehåller någonting som har avbildningsförbud.

Offentlig plats och offentlig tillställning

Offentlig plats är enligt ordningslagen (1993:1617) allmänna vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän platsmark. Offentlig plats kan även vara, som exemplet ovan, en idrottsplats. Dessa lokala ordningsföreskrifter finner du hos respektive kommun.

Område för offentligt tillställning är undantaget om materialet bara visar det faktiska området och inget annat utanför som exempelvis himmel eller andra närliggande områden som inte är undantagna. Med offentlig tillställning menas tävlingar och uppvisningar i sport, idrott, flygning, danstillställningar, tivolinöjen, festtåg marknader och mässor.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Åkermark

Åkermark är undantagen från kravet på spridningstillstånd (1). Skogen i bilden är ej undantagen (2). I och med att horisonten är med avbildas ett alltför stort område för att kunna undantas (3). Skicka in materialet för spridningstillståndsgranskning. Klicka på bilden för större format.
Beskär du bilden på detta sätt om du är osäker på omgivningen så behöver du inte skicka in ansökan om spridningstillstånd. Klicka på bilden för större format.

Byggarbetsplats

 

Bilden illustrerar hur du kan fotografera en byggarbetsplats. Vägen till höger i bild är undantagen (1) som offentlig plats. Byggnaderna till vänster i bild är bostäder med tillhörande tomtmark vilket är undantaget (2). Om du är osäker på de omkringliggande ytorna behöver du skicka in för spridningstillståndsgranskning. Klicka på bilden för större format.
Om du är osäker på omgivningen kan du beskära bilden på detta sätt. Klicka på bilden för större format.

Skog

Skog kan vara undantaget tillstånd. Undantaget gäller om den som äger skogen samlar in materialet eller om det sker på uppdrag av markägaren. Materialet får då inte innehålla saker skapade av människor. Om materialet innehåller kraftledning gäller inte undantaget (1). Vägen är offentlig plats och påverkar inte undantaget (2). I bildexemplet finns horisonten med vilket sannolikt innebär att du har med en större yta än bara den aktuella markägarens. (3). Klicka på bilden för större format.

Golfbana

Golfbanor är undantagna kravet på spridningstillstånd. Bilden ovan innehåller dock även himmel (1) och andra byggnader (2) vilket inte är undantaget. Här behöver du skicka in materialet för spridningstillståndsgranskning. Klicka på bilden för större format.
Beskär bilden på detta sätt så behöver du inte skicka in för spridningstillståndsgranskning. Klicka på bilden för större format.