Samhällsutmaningar

När vi beskriver behov och problemställningar utifrån samhällets och medborgarnas perspektiv blir nyttor och konsekvenser av olika beslut, vägval och prioriteringar tydligare och lättare att kommunicera. Därför utgår den från nationella geodata strategin från fyra viktiga samhällsutmaningar där geodata och aktörerna på geodataområdet kan bidra till ett hållbart samhälle.

Fyra samhällsutmaningar

Den första utmaningen handlar om att skapa hållbara städer med en god livsmiljö för invånarna. Den andra utmaningen byter perspektiv och sätter fokus på digitaliseringens betydelse för utvecklingen av en levande landsbygd. Anpassningen till ett klimat i förändring är det centrala temat i den tredje utmaningen, medan den fjärde och sista utmaningen handlar om förmågan att förebygga och hantera olyckor, kriser och krig för att skapa ett säkert och robust samhälle.

Här presenterar vi våra fyra samhällsutmaningar närmare, tillsammans med de mål som den nationella geodatastrategin siktar mot inom varje utmaning. Målen upprepas i flera utmaningar och det är ett medvetet grepp med ambitionen att varje samhällsutmaning ska kunna läsas i sitt sammanhang.

Hållbar stadsutveckling

Två kvinnor sitter utanför en byggnad

Den första utmaningen handlar om att skapa hållbara städer med en god livsmiljö för invånarna.

Läs mer om den första utmaningen - Hållbar stadsutveckling


Smart landsbygd

Skärmflygare över landskap

Den andra utmaningen byter perspektiv och sätter fokus på digitaliseringens betydelse för utvecklingen av en levande landsbygd.

Läs mer om den andra utmaningen - Smart landsbygd


Klimatanpassning

En pojke står på en höjd, men utsikten över havet. En kvinna sitter framför honom och tar en bild med mobiltelefonen.

Anpassningen till ett klimat i förändring är det centrala temat i den tredje utmaningen.

Läs mer om den tredje utmaningen - Klimatanpassning


Ett säkert och robust samhälle

En brandman eftersläcker en brand

Den fjärde och sista utmaningen handlar om förmågan att förebygga och hantera olyckor, kriser och krig för att skapa ett säkert och robust samhälle.

Läs mer om den fjärde utmaningen - Säkert och robust samhälle