Kontakt

Har du frågor om den nationella geodatastrategin? Välkommen att höra av dig till oss.

Magnus Forsberg, Lantmäteriets strateg och uppdragsledare vid Geodatarådet

E-post: magnus.forsberg@lm.se
Tel. +46 (0)44-137359