About Lantmäteriet in Jiddisch

Lantmäteriet 

איז אַ מלוכישער אַמט אוּנטער דער יוּריסדיקציע פֿוּנעם מיניסטעריוּם  פֿוּן פֿינאַנצן. מיר זײַנען Lantmäteriet פֿאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר קאַטאַסטער-באַדינוּונג, באָדן- אוּן געאָגראַפֿישע אינפֿאָרמאַציע, אוּן לאַנד-רעגיסטרירוּנג. מיר האַלטן אַרוּם 2000 אָנגעשטעלטע אין העכער 70 ביוּראָען איבער גאַנץ שוועדיע. איר קענט בײַ אוּנדז געפֿינען מאַפּעס מיט די פֿאַרשיידענע נוּצנס.

מיר קענען אײַך אויך בײַשטיין בײַ אַ באָדן-צעטיילוּנג צי אַן אייגנטוּם-באַשטימוּנג. Lantmäteriet איז פֿאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר באַשלאָסן אין שײַכות מיט די אַקטן איבער אײַער אייגנטוּם, אוּן קאָנטראָלירט אַז די אינפֿאָרמאַציע פֿאַר אײַער אייגנטוּם איז ווי געהעריק פֿאַרשריבן אינעם אייגנטוּם-רעגיסטער.

פֿאַרבינדט זיך מיט אוּנדז דוּרך דעם אַדרעס kommunikationsstod@lm.se אויב איר דאַרף הילף מיט איבערגעזעצטער אינפֿאָרמאַציע אויף אײַער שפּראַך.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website