Information om nedstängda eller begränsade digitala tjänster

Lantmäteriet har uppmärksammat brister i myndighetens hantering i utlämnande av information. Detta har medfört att vissa digitala tjänster stängts eller begränsats för extern åtkomst. Här hittar du information om händelsen. Sidan uppdateras löpande.

Senaste nytt

3 juli 2024: Lantmäteriet säger upp avtal med kommersiella avtalskunder

19 juni 2024: Ingen prognos för eventuell lösning för åtkomst till Lantmäteriets digitala tjänster

13 juni 2024: Säger upp avtal med kommersiella vidareförädlare

5 juni 2024: Historiska kartor öppet för åren 1628 till 1873

31 maj 2024: Arbete med höjd säkerhet kan leda till tillfälliga fördröjningar i förrättningar

29 maj 2024: Lantmäteriet arbetar intensivt för att tillmötesgå kundernas behov av tillgång till information

24 maj 2024: Lantmäteriet begränsar tillgången till viss information i ett antal digitala tjänster på grund av säkerhetsskäl

Frågor och svar

Lantmäteriet har uppmärksammat brister i myndighetens hantering i utlämnandet av allmänna handlingar, som har medfört att även sekretessbelagd information funnits tillgänglig i vissa av Lantmäteriets externa digitala tjänster.

För att säkerställa att sekretessbelagd information inte når fel händer, beslutade Lantmäteriet att tillgången till akter i myndighetens digitala tjänster begränsas för externa användare. Samtidigt stängs vissa digitala tjänster helt för extern åtkomst.

All information som lämnas ut sekretessgranskas nu manuellt, vilket tyvärr gör att utlämnandet av informationen kan ta längre tid.

Lantmäteriet har högsta prioritet för att lösa situationen. Myndigheten har löpande dialog och samverkan med berörda och det finns en stor förståelse för att detta har en stor påverkan på många aktörer i samhället.

Läs mer om vilka digitala tjänster som påverkas på sidan för driftinformation.

Begäran av utlämnande av allmän handling görs via Lantmäteriets kundcenter. Använd formuläret för att begära ut en allmän handling via kundcenter.

Formulär för att begära allmän handling.

Det kan vi inte bedöma i dagsläget. Vi har högsta prioritet för att lösa situationen.

Förklaringen är att e-tjänsten Historiska kartor har tekniska möjligheter som snabbt möjliggör en sådan förändring.

Vi arbetar för att hitta en lösning, men vi kan inte ge någon närmare information idag.

Vid frågor kontakta kundcenter.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website