Guide - Få behörighet att ladda upp datamängd till NGP

För att tillgängliggöra en datamängd i plattformen behöver du ha behörighet till NGP. I API-portalen skapa behörighetsnycklar som används till att konfigurera det system som använder NGP:s API för att ladda upp datamängden. Här hittar du en beskrivning för att få systemkonto till API-portalen samt guiden för att hantera behörighetsnycklar i API-portalen.

Få behörighet att tillgängliggöra en datamängd i den Nationella geodataplattformen

1. Logga in i Geotorget

Observera att det är endast kontaktpersonen för producentavtalet som har den administrativa behörigheten för att skapa det systemkonto som behövs för att få behörigheter att ladda upp datamängder i plattformen.

Logga in i Geotorget (nytt fönster) och gå vidare till sidorna om NGP.

2. Klicka på Hantera i producentrutan

Klicka på hantera i producentrutan för att komma vidare till sidan där du som kontaktperson för producentavtalet administrerar era datamängder.

3. Välj datamängd

I vyn för att Hantera datamängder ser du vilka datamängder ni som organisation har möjlighet att tillgängliggöra. Välj vilken datamängd du vill tillgängliggöra genom att klicka på Hantera.

4. Ange kontaktuppgifter

Registrera kontaktuppgifter för er datamängd.

Informationsägare

Ange namn och e-postadress till informationsägaren (t.ex. funktionsbrevlåda eller verksamhetschef) för datamängden.

Support

Ange e-postadress till er support (t.ex. funktionsbrevlåda eller handläggare) för datamängden. Klicka på Spara.

5. Skapa eget systemkonto till API-portalen eller lägg till ombud

Nu kan du antingen skapa ett eget systemkonto till API-portalen för att skapa behörighetsnycklar för API:erna eller välja att lägga till ett ombud om ni vill använda er av ombud för att ladda upp datamängden.

Skapa systemkonto till API-portalen

För att skapa ett systemkonto genom att klicka på Skapa konto och svara Ja i efterföljande ruta. Detta systemkonto används för att logga in i API-portalen och ger behörighet enbart för den datamängd du har lagt till.

Inloggningsuppgifterna för detta systemkonto skickas till din e-postadress.

Lägg till ett ombud

Om du vill använda dig av Ombud, se Ombud i Nationella geodataplattformen

6. Hantera behörigheter i API-Portalen

För att tillgängliggöra datamängden behöver du skapa upp behörighetsnycklar till NGP:s olika API:er i API-Portalen.

Följ guiden för hur du sätter upp åtkomst till API:erna i NGP (pdf, nytt fönster). Guiden fungerar för både verifierings- och produktionsmiljö.

Behörighetsnycklarna använder du för att konfigurera det system som ska ladda upp datamängd till den nationella geodataplattformen.

Komplettering av PUB-avtalet

Personuppgiftsbiträdesavtalet (PUB-avtalet) tecknades i samband med producentavtalet. Nya datamängder i plattformenen kan eventuellt innehålla andra personuppgifter än de som angetts tidigare. I dessa fall behöver PUB-avtalet kompletteras.

För att komplettera ert nuvarande PUB-avtal kontakta geodatasupport@lm.se.