Guide - Ombud i Nationella geodataplattformen

Den här guiden beskriver hur ombudsfunktionaliteten fungerar i den Nationella geodataplattformen.

För att en producent ska kunna nyttja ett ombud för att tillgängliggöra en datamängd behöver nedanstående tre steg genomföras:

 1. Ombudet behöver först registrera sig som ett tillgängligt ombud i NGP
 2. Producenten behöver sedan lägga till ett ombud för en datamängd genom att skicka en ombudsförfrågan
 3. Ombudet svarar på ombudsförfrågan

Ombudet registrerar sig som ett tillgängligt ombud

För att en producent ska kunna välja ett ombud behöver ombudet först registrera sig som ett tillgängligt ombud i NGP.

Följ dessa steg för att registrera organisationen som ett tillgängligt ombud. 

 1. Logga in i Geotorget (nytt fönster) och gå vidare till NGP.
 2. I rutan "Bli ombud" klicka på "Välj" för att komma till sidan där du registrerar dig som ett tillgängligt ombud.
  Klicka på bilden för större version
 3. Godkänn att du blir organisationens kontaktperson i ombudsfrågor och klicka på "Registrera".
  Organisationen är nu registrerad som ett tillgängligt ombud i NGP. När en producent skickar en ombudsförfrågan till er så får ombudets kontaktperson ett mail om att logga in i Geotorget och hantera förfrågan. 
  Se separat process nedan för mer information om hur ombudet besvarar en ombudsförfråga från en producent.
  Klicka på bilden för större version

Producenten lägger till ett ombud för en datamängd

En producent kan använda ombud (ett eller flera) för att tillgängliggöra sina datamängder i NGP.  

Följ dessa steg för att lägga till ett ombud för en datamängd. 

 1. Se till att ert valda ombud har ett konto i Geotorget och har registrerat sig som ett tillgängligt ombud.
 2. Logga in i Geotorget (nytt fönster) och gå vidare till NGP.
 3. Klicka på "Hantera" i Producentrutan för att komma till sidan där du kan hantera dina datamängder.
  Klicka på bilden för större version
 4. Under "Datamängder som tillgängliggörs" ser du vilka datamängder ni som producent tillgängliggör. Om ni inte har några datamängder som tillgängliggörs behöver ni lägga till en datamängd genom att klicka på "Välj" under "Ange datamängd att tillgängliggöra".
  Klicka på bilden för större version
 5. Klicka på "Hantera" för den datamängd ni vill lägga till ett ombud för. Om knappen inte går att klicka på innebär att inloggad Geotorgetanvändare inte har behörighet att hantera datamängder. Endast kontaktpersonen för producentavtalet kan göra detta. 
 6. Under sektionen Producentbehörighet ser ni vilket konto som ni som producent kan använda för att tillgängliggöra vald datamängd. Ett eget konto per datamängd skapas automatiskt upp när en datamängd läggs till. Detta oavsett om ni avser att använda ombud eller inte.
 7. Under sektionen Ombud, klicka på "Lägg till ombud".
  Klicka på bilden för större version
 8. Fyll i organisationsnumret för ert valda ombud och klicka på "Sök". Läs igenom, kryssa i rutorna i formuläret och klicka på "Skicka förfrågan".
  En ombudsförfrågan skickas nu till den som är kontaktperson för ombudet. En förutsättning för detta steg är att valt ombud först har registrerat sig som ett tillgängligt ombud. 
  Klicka på bilden för större version
 9. Invänta svar från ombudet
  När ombudet har accepterat ombudsförfrågan uppdateras status på ombudsrelationen från "Obesvarad" till "Accepterad". Ombudet har då fått en egen behörighet att tillgängliggöra vald datamängd åt producenten. Observera att ni som producent inte kommer att kunna se ombudets behörighetsuppgifter, utan endast kan se era egna.
  Klicka på bilden för större version

Ombudet besvarar ombudsförfrågan från producenten

 1. När en producent har skickat en ombudsförfrågan till ett ombud så kommer kontaktpersonen för ombudet att få ett mail.
 2. Logga in i Geotorget (nytt fönster) och gå vidare till NGP.
 3. Klicka på "Hantera" i ombudsrutan
  Klicka på bilden för större version
 4. Under sektionen Ombudsförfrågningar klicka på "Hantera".
  Klicka på bilden för större version
 5. Besvara förfrågan.
  Om förfrågan accepteras skapas ett konto för ombudet att tillgängliggöra vald datamängd åt producenten. Ombudets kontaktperson kommer nu få inloggningsuppgifter till Lantmäteriets API-portal. I API-Portalen behöver ombudet skapa en behörighet för att nå producent API:erna i NGP. Observera att ombudet kan tillgängliggöra samma datamängd åt flera producenter. I detta fall så kommer behörigheten att läggas på samma konto. Ombudet behöver därmed endast ett konto per datamängd.
  Klicka på bilden för större version
 6. Under sektionen Ombudsrelationer kan ni se vilka behörigheter ni har i rollen som ombud samt vilket konto som används för att tillgängliggöra respektive datamängd för respektive producent. Det är med detta konto som du loggar in i API-Portalen. 

  Ta del av guiden för hur du skapar behörigheter i API-portalen
  Klicka på bilden för större version