Lantmäteriet

News

Digitala översiktsplaner gör samhällsplaneringen effektivare

3 February 2023

Regeringen har beslutat om ändringar i plan- och byggförordningen som innebär att kommunernas översikts- och regionplaner blir digitala.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website