Lantmäteriet

News

Efterlängtat regeringsuppdrag öppnar för digitala överlåtelsehandlingar

29 November 2023

Regeringen vill modernisera regelverket kring överlåtelsehandlingar och har mot den bakgrunden gett Lantmäteriet i uppdrag ”att möjliggöra fler elektroniska handlingar på fastighetsrättens område”.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website