Lantmäteriet

News

Bred samverkan runt årets Kartdagar

22 April 2024

Lantmäteriet medverkade stort på Kartdagarna den 16–18 april i Göteborg. Trenden att den digitala transformationen kräver gemensamma lösningar avspeglades i konferensprogrammet och Lantmäteriet samverkade med andra myndigheter runt flera föredrag.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website